POZnań

Czy w Poznaniu jest bezpiecznie?

Straż Pożarna - ćwiczenia w Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego (5)  Foto: UEP / facebook

Radni Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na wtorkowym posiedzeniu zapoznali się z raportami o stanie ratownictwa i bezpieczeństwa miasta, przedstawionymi przez straż pożarną, straż miejską i policję.

W pierwszym punkcie posiedzenia radni zapoznali się z informacją o zmianie zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Są to przede wszystkim zmiany formalne i porządkowe, wymuszone ustawą. Nie zmieniają one zasadniczo reguł głosowania w PBO, ale standaryzują. Znana jest też ostateczna kwota, którą miasto przeznaczy na PBO 2022, będą to 22 mln zł. Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały ws. PBO 2022.

W kolejnym punkcie posiedzenia zapoznali się ze zmianami w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania. Dotyczą one przede wszystkim wykorzystania środków przeniesionych z roku 2020. Radni dowiedzieli się m.in., o remoncie i przeniesieniu niektórych wydziałów Urzędu Miasta Poznania do budynku przy ul. Libelta, a także o planowanym utworzeniu zintegrowanego centrum monitoringu wizyjnego. System miejskich kamer będzie obsługiwany z jednego miejsca, przez wszystkich pracowników straży miejskiej zatrudnionych do tego zadania.

W części obrad poświęconej raportom rocznym jako pierwsi minione 12 miesięcy podsumowali strażacy. Zdarzeń, do których wyjeżdżali, było o 24 proc. więcej niż w poprzednim roku. Wiąże się to przede wszystkim z udziałem strażaków w zwalczaniu pandemii Covid-19, ale także z interwencjami dotyczącymi usuwania gniazd owadów. Średnio, co 75 minut wóz strażacki wyjeżdżał do akcji. W mieście wybuchło 1127 pożarów, w tym osiem średnich, nie było pożarów dużych. W pożarach zginęły trzy osoby. Odnotowano ponad 4 tysiące miejscowych zagrożeń. Komenda Miejska PSP w Poznaniu ocenia, że jej potencjał jest wystarczający w stosunku do skali zagrożeń występujących w Poznaniu.

Poznańska straż pożarna ma pięć grup specjalistycznych działających nie tylko na terenie miasta i powiatu, ale także na terenie województwa i poza nim. 10 strażaków z grupy poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczyło w misji po wybuchu saletry w Bejrucie w Libanie. Poznańscy strażacy monitorują obecne zagrożenia i prognozują przyszłe. Uważają, że konieczne jest zwiększenie liczby kontroli w budynkach użyteczności publicznej, w których przebywa wielu ludzi. Będą w tym celu zwiększać zatrudnienie. Planowana jest modernizacja sieci łączności radiowej, komenda PSP w Poznaniu liczy, że uda się wrócić do prowadzenia prelekcji i warsztatów o zagrożeniach pożarowych.

Raport o działalności straży miejskiej przedstawił jej komendant – Waldemar Matuszewski. Wyliczył, że Straż Miejska Miasta Poznania przyjęła w 2020 roku 39 tysięcy zgłoszeń. 6,3 tys. to interwencje dot. zwierząt, 6,3 tys. – czystości i porządku, bardzo dużo interwencji dotyczyło osób bezdomnych. Operatorzy systemu monitoringu odnotowali 7192 zdarzenia. Strażnicy miejscy wystawili 43 tys. mandatów na kwotę 4,7 mln zł (najwięcej w historii). SMMP skierowała 2689 wniosków do sądu. Przeprowadzono 2319 kontroli w zakresie spalania opału, w 492 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Wykryto 801 wysypisk odpadów, usunięto 1126 wraków samochodów. 2520 zgłoszeń dotyczyło dzików. Odnotowano 44 tys. wykroczeń kierowców, 899 rowerzystów, 206 – pieszych. Strażnicy założyli 14 tys. blokad, wydali 1739 dyspozycji dot. usunięcia pojazdów.

Trzeci raport przedstawił nadkom. Leszek Steinitz z Komendy Miejskiej Policji. Podziękował Miastu Poznań za przekazanie 1,4 mln zł dotacji. Z tej kwoty 999 tys. wydano na tzw. patrole płatne. W wyniku patroli skierowano 13 wniosków o cofnięcie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Policja kupiła też z tych środków 4 radiowozy różnego typu. Wiosną 2020 kupiono także 20 kombinezonów typu TYVEK, zabezpieczających przed wirusem Covid-SARS-19 oraz urządzenie do ozonowania pomieszczeń. Było ponad 3 tys. wszczętych postępowań, czyli o 200 mniej niż w 2019 roku. Najwięcej przestępstw zgłoszono na Nowym Mieście – 1410 i na Grunwaldzie – 1199. Mimo pandemii COVID, poziom przestępczości nie spadł znacząco.

W ruchu drogowym odnotowano 624 wypadki, 6613 kolizje, zginęło 16, a 707 osób zostało rannych. W przypadku wypadków, kolizji i rannych widoczny jest znaczny spadek. Policjanci z KMP Poznań przeprowadzili 75 tys. kontroli drogowych i 77 tys. kontroli trzeźwości. Specjalistyczna grupa pościgowa “SPEED” zatrzymała 1179 praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w mieście o ponad 50 km/h. Od 13 marca do 31 grudnia 2020 roku poznańska policja zarejestrowała 93 tys. osób przebywających na kwarantannie.

Radni Komisji Bezpieczeństwa wyrazili uznanie i złożyli podziękowania dla służb mundurowych za ich trudną służbę w “covidowym” roku 2020.

Użyte w artykule zdjęcia: UEP / facebook

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz