Aglomeracja Czerwonak

Czerwonak otwarty na Ukraińców!

Ukraińcy w Czerwonaku  Foto: B.Wicher / UMiG w Czerwonaku

W Urzędzie Gminy w Czerwonaku przygotowano karty informacyjne w języku ukraińskim, wyjaśniające podstawowe kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym oraz podające wybrane numery kontaktu. Na terenie metropolii poznańskiej przebywa ok. 100 tys. Ukraińców. Czują się tu dobrze, łatwo znajdują pracę, chwalą sobie poziom życia i wielu chce pozostać na stałe.

Karty wyeksponowane zostały w Biurze Obsługi Klienta aby ułatwić osobom z zagranicy dopełnienie formalności oraz zaadaptowanie się w nowym środowisku – informuje Daria Malinowska z Wydział Dialogu Społecznego urzędu w Czerwonaku.

Największa liczba Ukraińców, bo aż 62,8 tys. osób, skupiona jest w powiecie poznańskim. Nasi wschodni sąsiedzi pracują w rożnych sektorach. Wśród nich jest branża przetwórstwa przemysłowego, transportu, gospodarki magazynowej, handlu, hotelarstwa i gastronomii czy budownictwa. Najczęściej wykonują prace inne niż posiadane wykształcenie, także poniżej swoich kwalifikacji.

Nie ma co ukrywać, że dzięki imigrantom nasza gospodarka ma szansę na ciągły rozwój. Warto przeprowadzać takie analizy, bo dzięki nim jesteśmy w stanie stwierdzić jak żyje się obcokrajowcom na naszym terenie. Ponadto dzięki tym badaniom wiemy co robimy dobrze a na co powinniśmy zwrócić uwagę i co wymaga poprawy – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Najczęściej, Ukraińcy potrzebują wsparcia w procesie legalizacji pobytu i pracy, w nauce języka polskiego, pomocy prawnej, w codziennych sprawach mieszkaniowych, związanych z pracą, dostępem do lekarza, świadczeń socjalnych czy znalezieniu lepszej posady. Ważne jest również towarzyszenie imigrantom w przebiegu adaptacji.

Większość z badanych w ramach projektu zrealizowanego w ubiegłym roku uważa Poznań oraz Metropolię za atrakcyjne miejsce do mieszkania, oraz osiedlenia się. Wielu z nich zrezygnowało ze swojej strefy komfortu. Zaryzykowało, wyjeżdżając z Ukrainy szukając w Polsce swojej „ziemi obiecanej”. Warto też uświadomić sobie, że co piąty mieszkaniec Poznania oraz co dziesiąty mieszkaniec Metropolii Poznań to Ukrainiec.

Użyte w artykule zdjęcia: B.Wicher / UMiG w Czerwonaku

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz