DLA STUDENTA

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska  Foto: Politechnika Poznańska

Umowa dotycząca współpracy na rzecz realizacji projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska została podpisana przez władze Politechniki oraz przedsiębiorców. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku.

Projekt Czas zawodowców BIS to nie tylko płatne staże dla uczniów u pracodawców, ale też dodatkowe zajęcia specjalistyczne w laboratoriach, materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli zamieszczone na platformie edukacyjnej. Obecnie w projekcie funkcjonują laboratoria w Poznaniu i Pile. W najbliższym czasie uruchomione zostanie laboratorium w Kaliszu.

Przyczynkiem do kontynuacji tych działań był sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in.: włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom w wyborze kierunków rozwoju zawodowego, dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Projekt został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo.

Całkowita wartość projektu to 63.500.000 zł, w tym kwota dofinansowania z UE to 53.975.000 zł, środki budżetu Państwa 3.175.000 zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących w nim udział.

Z ramienia Politechniki Poznańskiej, która jest partnerem projektu porozumienia sygnował prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor PP. Swoje podpisy złożyli również przedstawiciele pracodawców, a więc Wojciech Wasik, Prezes Zarządu Pratt & Whitney z Kalisza oraz Dariusz Adamek, Prezes Zarządu Mahle Behr z Ostrowa Wielkopolskiego.

Użyte w artykule zdjęcia: Politechnika Poznańska

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • Mahle stworzyło także swoje klasy patronackie. Widać, że bardzo inwestują w młodych. Wykwalifikowani pracownicy są dzisiaj bardzo poszukiwani.