Murowana Goślina

Covid-19 – wszystkie ręce na pokład

Covid-19 - wszystkie ręce na pokład  Foto: UMiG Murowana Goślina

Zbiórka potrzebnego w walce z epidemią sprzętu, żywności, wody, wsparcie dla lokalnych firm to tylko niektóre z działań mieszkańców i władz Murowanej Gośliny. W ramach pomocy już teraz uszyto tutaj około 800 maseczek, ale materiału wystarczy na kolejne kilkaset sztuk.

Do włączyły się m.in. Stowarzyszenie Jedna Chwila oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Łopuchowa. To, co udało się już zebrać przekazano do Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bolechowie, następne dary trafią do szpitali w Poznaniu.

Akcję szycia maseczek ochronnych uruchomili prywatni mieszkańcy, którzy dotychczas szyli hobbystycznie i nie są związani zawodowo z krawiectwem – informuje Katarzyna Dobrowolska z Urzędu Miasta i Gminy – mieszkańcy gminy Murowana Goślina od kilku dni wprowadzają w życie hasło wszystkie ręce na pokład.

Życie, z konieczności, w dużej części przeniosło się na fora społecznościowe. Działa już m.in. profil Pomoc Dla Służb Medycznych Od Mieszkańców Murowanej Gośliny. Znajdziemy tutaj informacje o najpilniejszych potrzebach oraz o terminach zbiórek. Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina natomiast z myślą o seniorach przygotował ulotkę z najważniejszymi informacjami i potrzebnymi numerami telefonów. Ulotki znajdują się w aptekach oraz zostały rozdysponowane przez sołtysów i OPS.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, nie czekając na tak potrzebne rozwiązania dodatkowe z rządu, informuje o możliwości umorzenia opłat z tytułu dzierżawy, od momentu koniecznego zamknięcia działalności, za pomieszczenia wynajmowane w szkołach lub od Spółki MG Sport i Nieruchomości – dodaje Katarzyna Dobrowolska.

Każdy przedsiębiorca ma prawo do umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty niektórych należności w stosunku do budżetu gminy (wniosek może dotyczyć np. należnych gminie opłat z tytułu dzierżawy), otrzymania, w ramach pomocy de minimis ulgi podatkowej i może ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (maksymalnie do końca 2020r.), odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek (maksymalnie do końca 2020r.), bądź umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji.

Użyte w artykule zdjęcia: UMiG Murowana Goślina

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz