Stare Miasto

Co zmieni się na Starym Mieście w 2017 roku?

Ulica Masztalarska  Foto: Tomasz Dworek

Remonty szkół i przedszkoli, równe chodniki i więcej zieleni takie inwestycje zaplanowali radni ze Starego Miasta na 2017 rok.

Przyszłoroczny budżet Rady Osiedla Stare Miasto wynosi ponad 1.200.000 zł i wzrósł o ponad 160.000 zł, ale w stosunku do 2016 roku spadły wpływy obliczane proporcjonalnie do zmniejszającej się liczby mieszkańców. Ponad 1.000.000 radni przeznaczyli na inwestycje, a 173.000 na oddolne inicjatywy społeczne.

Park Marcinkowskiego - boisko

Po raz pierwszy w tak dużym stopniu w osiedlowym budżecie zaakcentowano potrzebę remontu placówek oświatowych (130.000) Poprawa jakości przestrzeni w której kształcą się dzieci ma wpływ na poziom edukacji, a do dobrych i odnowionych szkół mieszczących się w historycznych budynkach rodzice chętniej będą posyłali swoje dzieci. To także element zachęcający rodziny do mieszkania w centrum Poznania – podkreśla Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla.

Warto odnotować także powstanie środowiskowej świetlicy, w której dzieci pod opieką pedagogów i wolontariuszy będą mogły uzyskać pomoc w nauce i otrzymać posiłek, a także stałe, coroczne dofinansowanie zajęć dla seniorów.

Beneficjentem przyszłorocznego budżetu będzie także Ogród Jordanowski przy ul. Solnej, wymagający modernizacji boisk, małej architektury i zaplecza technicznego (225.000 zł).

W konsultacjach budżetowych najczęściej mieszkańcy wskazywali na potrzeby remontu chodników oraz na zły stan zieleni. Kwoty przekazywane do Zarządu Dróg Miejskich (421.5000) i Zarządu Zieleni (112.500) stanowią największą pozycję budżetową, niestety nie wystarczającą na realizację wszystkich koniecznych prac – informuje Zbigniew Burkietowicz, przewodniczący Zarządu Osiedla.

W 2017 roku naprawione zostaną chodniki i poprawione elementy bezpieczeństwa drogowego m.in. na Półwiejskiej, Cichej, Masztalarskiej i Składowej (236.500). Na nowe nasadzenia i pielęgnacje zieleni oraz małą architekturę zaplanowano 140.000 zł.

Rada Osiedla zleciła Zarządowi Zieleni Miejskiej wykonanie m.in. projektu rewaloryzacji Parku im. H. Wieniawskiego oraz dokończenia prac w Parku Marcinkowskiego oraz na placu zbaw przy Skwerze Ignacego Łukasiewicza. (171.000 zł), a także rewaloryzacja skweru poklasztornego przy ul. Garbary i Stawnej (40.000 zł).

Radni chcą także, by mieszkańcy bardziej angażowali się w życie osiedla, dlatego ważnym punktem budżetu są Staromiejskie Inicjatywy Osiedlowe. W formie grantów przekazanych zostanie 76.000 zł tym, którzy mają pomysły na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży i projekty kulturalne.

Zależy nam, żeby to były oddolne – sąsiedzkie, stowarzyszeniowe działania, a nie tylko oferta przygotowana przez instytucje – podkreśla radny Zbigniew Burkietowicz

Stałym punktem corocznych budżetów osiedlowych jest także dofinansowanie wyposażenia dla Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej oraz zakup kamer monitoringu ( w 2017 roku 66.500 zł)

Nowa ulica Wrocławska

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz