POZnań Stare Miasto

Jaki jest dobry sąsiad?

Rowerowy patrol czystości na Starym Mieście  Foto: Rada Osiedla Stare Miasto

Jaki powinien być dobry sąsiad będą rozmawiali uczestnicy debaty kończącej Dni Starego Miasta. W pawilonie Nowej Gazowni dyskutować będą mieszkańcy, przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości. Staromiejscy radni twierdzą, że jest sporo osób, którym udaje się godzić często sprzeczne interesy, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności i tych dobrych sąsiadów chcą wyróżniać i promować.

Pawilon Nowa Gazownia

Zazwyczaj narzekamy i krytykujemy, zbyt rzadko dostrzegamy tych dobrych sąsiadów, z którymi dobrze i bezpiecznie nam się żyje, którzy swoją pracą działają na rzecz integracji mieszkańców i poprawy swojego otoczenia. O nich przede wszystkim chcemy podczas debaty wspólnie rozmawiać – mówi radna Maria Sokolnicka Guzek

Radni stworzyli Kodeks Dobrych Praktyk  – propozycje zbioru zasad przygotowana przez społeczników, które w formie siedmiu punktów regulują oczekiwaną społecznie postawę i formy aktywności, które mają poprawić komfort życia Starego Miasta – informują staromiejscy radni.

Rada Osiedla chce wyróżniać tych przedsiębiorców, którzy nie tylko realizują swój podstawowy cel, jakim jest prowadzenie dobrego biznesu, tym samym płacenie podatków, ale przede wszystkim postępują uczciwie wobec swojego otoczenia.

Warto docenić tych restauratorów, właścicieli sklepów, warsztatów rzemieślniczych, którzy szanując charakter dzielnicy postępują zgodnie z zasadami estetyki propagowanymi przez plastyka miejskiego i zawartych w zasadach projektu Wzorcowy Szyld ale przede wszystkim przestrzegają Kodeks Dobrych Praktyk Starego Miasta – podkreśla radny Tomasz Dworek, przewodniczący Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami

Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 5 października w Pawilonie Nowa Gazownia, o godzinie 16:30

Użyte w artykule zdjęcia: Rada Osiedla Stare Miasto

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz