Stare Miasto

Chodnikowe przyspieszenie na Starym Mieście

Chodnik na Garbarach  Foto: Rada Osiedla Stare Miasto

Koniec roku mobilizuje poznańskich drogowców do ukończenia zaplanowanych inwestycji. Na Starym Mieście prowadzonych jest kilka remontów chodników i skwerów. Rada Osiedla odbierając kolejne zakończone prace stara się dbać o rozważne wydawanie publicznych pieniędzy.

Dziś realizowane są inwestycje chodnikowe przy ulicy Wielkiej, na Garbarach – pomiędzy Szyperską a Estkowskiego. Budowane są także schody z pochylnią dla niepełnosprawnych przy bibliotece na Chwaliszewie. Na ul. Libelta uporządkowane zostaną miejsca wokół nowych drzew, zwiększy się także ilość miejsc parkingowych.

Prace na Wielkiej

Wszyscy czekamy na działania rewitalizacyjne ścisłego centrum miasta, ale z tegorocznego budżetu należało znaleźć także środki na sypiący się gazon przy Okrąglaku. Zakres robót obejmował czyszczenie murku kamiennego i uzupełnienie brakujących elementów z kamienia, dosadzenie zieleni oraz zasypanie korą. W tym roku udało się także uzupełnić drzewostan przy ulicy Młyńskiej.

Kilka równoległych inwestycji prowadzonych jest w rejonie Filii Biblioteki Raczyńskich na Chwaliszewie. Największym przedsięwzięciem jest przebudowa schodów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Uporządkowany zostanie także skwer przy przejściu dla pieszych prowadzący w kierunku Ostrowa Tumskiego. Tak jak to było przed laty, pojawią się tam krzewy róż, ale także osłony zabezpieczające zieleń przed błotem i środkami sypanymi na drogi zimą.

Budowa skweru z różami

Przy ulicy Estkowskiego w pobliżu Starego Portu przycięta zostanie zaniedbana zieleń, a także pojawią się nowe nasadzenia drzew.

Udało się także wyremontować kolejny fragment schodów prowadzących nad Wartę. Wcześniej z inicjatywy Stowarzyszenia Ulepsz Poznań i Rady Osiedla najpierw naprawiono, a potem pomalowano schody prowadzące nad samą rzekę.

Schody nad Wartą_2

Estetycznie wygląda oddany właśnie przez ZDM skwer przy Międzymościu, w pobliżu chwaliszewskiego krzyża, gdzie wcześniej istniała wydeptana przez pieszych błotniska ścieżka. Podczas poniedziałkowego odbioru radni przedstawili swoje wątpliwości co do rodzaju materiału użytego do budowy ścieżki. Nawierzchnia traktu wykonanego z piasku granitowego może nie sprawdzić się w tym miejscu.

Skwer Międzymoście

Propozycje mieszkańców spisujemy, analizujemy i przekazujemy do władz wnioskując o odpowiednie działania. Potrzeby inwestycyjne są na Starym Mieści wielomilionowe, głównie ze względu na wieloletnie zaniechania. Samorząd osiedlowy przeznacza corocznie na realizację potrzeb znaczną część swojego budżetu. Również na 2016 rok aż 1/3 budżetu Rady Osiedla, to jest prawie 330.000 zł, przeznaczamy na remonty chodników i ścieżek rowerowych. W ten sposób, będąc najbliżej mieszkańców, odpowiadamy na ich realne potrzeby polepszenia komfortu życia na Starym Mieście – dodaje radny Tomasz Dworek, przewodniczący Komisji Integracji Mieszkańców i Współpracy z Przedsiębiorcami.

Po miesięcznym użytkowaniu tej ścieżki zweryfikujemy wspólnie z ZDM swoje wątpliwości – mówi Mirosława Halilović z Zarządu Osiedla Stare Miasto. Niepokój radnych budzi także nierówna kostka układana na ulicy Wielkiej. Na podobną nierówną nawierzchnie narzekali piesi na ulicy Wrocławskiej, układanie wyboistego chodnika zwłaszcza przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, do którego przychodzą seniorzy i osoby niepełnosprawne nie jest najlepszym pomysłem – dodaje Mirosława Halilović.

Wiele z powyższych inwestycji zgłaszali i zgłaszają sami mieszkańcy, zwłaszcza podczas konsultacji budżetowych i ankiet inwestycyjnych, organizowanych już od 2011 roku przez Radę Osiedla – mówi Andrzej Rataj Przewodniczący Rady Osiedla.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz