POZnań

Bo to zła ustawa jest…

Protest studentów Foto: Protest studentówStudenci i zainteresowani studiami w Poznaniu protestować będą dzisiaj na Placu Wolności. Powodem są projekty rządu przewidujące odpłatność za podjęcie drugiego kierunku studiów, likwidację stypendium naukowego, a także limit możliwych etatów kadry naukowej bez zwiększenia ich wynagrodzenia. Takie niekorzystne zmiany przewiduje przegłosowana 4 lutego Sejm RP nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym autorstwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czwartek ma być dniem protestu studentów i przyszłych studentów w największych akademickich miastach Polski. W Poznaniu ci, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw  przeciwko antystudenckim i szkodliwym dla całego systemu szkolnictwa wyższego postanowieniom reformy spotykają się o godzinie 17:00 na Placu Wolności.

Wzywamy studentów i studentki, pracowników naukowych i wszystkich ludzi, którym dobro polskiej nauki i publicznej edukacji nie jest obojętne, do przyłączenia się do naszego lub podjęcia podobnej akcji protestacyjnej – nawołują organizatorzy.

/

/

news@lepszyPOZNAN.pl Foto: news@lepszyPOZNAN.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz