POZnań

Bezpłatnie do psychologa!

Psycholog  Foto: pixabay


Dzieci i młodzież do 21 roku życia mogą korzystać z pomocy psychologicznej Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia realizowane są w placówce Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth przy ul. Woźna 14 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. Skierowanie nie jest wymagane.

W ramach świadczeń pacjenci mogą korzystać z konsultacji, psychologa i psychoterapeuty. Eksperci oferują pomoc psychologiczną w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej. W ramach NFZ można również uczestniczyć w sesji wsparcia psychospołecznego, wizyt domowych oraz środowiskowych. Wizytę można umówić telefonicznie: (22) 566 22 24 lub osobiście w placówce. Nie jest wymagane skierowanie. Warunkiem odbycia wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.

Około 10 proc. dzieci i młodzieży cierpi w Polsce na zaburzenia psychiczne, a w 2019 r. blisko 10 000 osób w wieku 0-19 lat było hospitalizowanych z powodu zaburzeń, według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Coraz częściej dzieci dotyka depresja, która może mieć drastyczne skutki. W 2022 r. aż 1 proc. dzieci w wieku przedszkolnym, 2 proc. dzieci w grupie 6-12 lat i nawet do 20 proc. w grupie młodzieńczej miało depresję, jak wynika z danych Forum Przeciw Depresji. Jak podaje Komenda Główna Policji, w 2021 r. wśród dzieci i nastolatków w wieku 7-18 lat prób samobójczych odnotowano 1 339. Z ubiegłorocznych danych wynika, że w tej samej grupie wiekowej było 2 031 prób, z czego 150 zakończyło się zgonem.

Z roku na rok obserwujemy zwiększoną liczbę najmłodszych pacjentów w gabinetach psychologicznych. Wszechobecna presja, zarówno ze strony najbliższych, rówieśników, szkoły czy mediów, może negatywnie oddziaływać na jeszcze nie w pełni odporną psychikę dziecka na stres. Szczególnie okres dojrzewania może stanowić dla najmłodszych wyzwanie, ponieważ w tym czasie mogą samotność i niezrozumienie przez otoczenie – komentuje mgr Sylwia Rozbicka, psycholog, psychoterapeuta MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego.

Użyte w artykule zdjęcia: pixabay

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz