BizNews

Autostrada Wielkopolska ma oddać Państwu niemal 900.000.000 zł

Autostrada Wielkopolski A2  Foto: materiały informacyjne

Zdaniem Komisji Europejskiej operator części autostrady A2, czyli spółka Autostrada Wielkopolska, otrzymała od Państwa zbyt wysoką kwotę rekompensaty za zwolnienie z opłat za przejazd ciężarówek. Spółka ma zwrócić Państwu 895.000.000 złotych.

Rekompensata Państwa dotyczyła okresu od września 2005 do czerwca 2011 roku. Polska w 2012 roku powiadomiła Komisję Europejską o wypłacie spółce zbyt dużą kwotę rekompensaty za utratę dochodów wynikającą ze zmian w krajowym ustawodawstwie dotyczącym płatnych autostrad.

Zbyt wysoka kwota wypłacona Autostradzie Wielkopolskiej była efektem powołania się przez AW przy obliczaniu rekompensaty na starych (z 1999 roku), a nie bardziej aktualnych badaniach dotyczących ruchu samochodów i przychodów (z 2004 roku).

Różnica między faktycznie wypłaconą kwotą rekompensaty a zaktualizowanym szacunkiem opartym na danych liczbowych z 2004 roku stanowi nieuzasadnioną korzyść gospodarczą AW SA, co narusza unijne zasady pomocy państwa – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Zdaniem Komisji Europejskiej kwota faktycznie wypłacona spółce Autostrada Wielkopolska przekraczała bezpośrednie skutki zmiany legislacyjnej i doprowadziła do poprawy spodziewanej sytuacji finansowej spółki. Taka pomoc Państwa jest niezgodna z regulacjami UE i musi teraz zwrócić Państwu. Jest to kwota 895.000.000 złotych (około 210.000.000 euro) plus odsetki.

Jeszcze tego samego dnia, gdy ukazał się komunikat Komisji Europejskiej, krótkie oświadczenie wydał Zarząd spółki Autostrada Wielkopolska.

W związku z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu wypłat rekompensat ustalonego przez rząd w ramach tzw. systemu winietowego w latach 2005 – 2011, Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska SA podejmie decyzję, co do dalszego postępowania w tej kwestii dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem stanowiska Komisji Europejskiej.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały informacyjne

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz