Czerwonak

4 Czerwce już od czerwca!

czerwce  Foto:

czerwce

Z okazji obchodzonego w roku bieżącym jubileuszu 600-lecia Czerwonaka Mennica Polska wybije żeton monetarny, który już od czerwca pojawi się w obiegu na terenie gminy. Pod koniec marca ogłoszono konkurs na jego nazwę.

Propozycje padały przeróżne i wszystkie wpisywały się w jedną z czterech kategorii: pochodne od nazwy Czerwonak, nazwy związane z tradycją papierniczą i historią miejscowości oraz niezwiązane bezpośrednio z Czerwonakiem, a z Gminą Czerwonak. Pojawiły się m.in. papirusy, papierniki i papierówki, czerwonczyny, czerwogrosze i czerwiki, młynówki i krauserówki oraz bolechy, zielonki i kicinki.

Ostatecznie wybrana została nazwa „CZERWCE”, pochodzące od czerwca polskiego – robaka, z którego cysterki pozyskiwały na terenie Czerwonaka czerwony barwnik. Dwie dodatkowe propozcyje “PAPIERNIKI”  oraz “MŁYNÓWKI” otrzymały wyróżnienia.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!