POZnań

45. sesja Rady Miasta Poznania

Plac Kolegiacki - lipiec 2020  Foto: lepszyPOZNAN / S9+

23 punkty miał porządek obrad 45. sesji Rady Miasta Poznania. Radni w trakcie posiedzenia przyjęli uchwały porządkujące sprawy finansowe, m.in. uwzględniające dodatkowe wydatki, które trzeba ponieść w związku z wyjściem miasta ze Związku Międzygminnego GOAP. Zobowiązali także prezydenta do przygotowania miejskiego programu ulg i zniżek dla honorowych dawców krwi. 

W części poświęconej na oświadczenia radny Paweł Sowa pochwalił działania miasta polegające na doświetlaniu przejść dla pieszych w różnych punktach miasta. Zaproponował radnym przyjęcie programu, obejmującego całe miasto, przewidującego doświetlanie kilku-kilkunastu przejść dla pieszych każdego roku. Jego zdaniem, pozwoliłoby to na rozwiązanie problemu “ciemnych przejść” w ciągu kilku lat. Doświetlanie polega na ustawieniu w pobliżu przejść dodatkowych latarni, dzięki czemu piesi są bardziej widoczni dla kierowców. Z kolei radny Michał Grześ w swoim oświadczeniu omówił zastrzeżenia, zgłoszone przez firmę, która startowała w przetargu na stworzenie elektronicznego systemu kontroli biletów na Stadionie Miejskim. Radny zwrócił uwagę, że firma z Gdyni przetarg przegrała, chociaż przedstawiła ofertę z niższą ceną. POSIR wybrał ofertę droższą.

Grzegorz Ganowicz, przewodniczący RMP, poinformował radnych, że policja zwróciła się do miasta z wnioskiem o wprowadzenie czasowego zakazu picia alkoholu nad Wartą. Nad rzeką są bowiem wyznaczone miejsca, gdzie jest to dopuszczalne. Policja uważa, że w okresie pandemii powinien być wprowadzony czasowy zakaz, bo obecnie nad rzeką gromadzą się duże grupy ludzi, którzy nie przestrzegają zasad dystansu społecznego. Prezydent miasta przekazał sprawę Radzie Miasta, która jest kompetentna ws. czasowego zawieszenia obowiązującej uchwały.

Skarbnik miasta przedstawiła projekt zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania i budżecie miasta. Wyjaśniła, że plan wydatków trzeba zmienić, m.in. ze względu na nowe zadania związane z gospodarką odpadami. Miasto zwiększy wydatki na ten cel o 2,2 mln. zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na rozbudowę sieci informatycznej, zakup komputerów i stworzenie nowych stanowisk pracy dla pracowników, którzy (po wystąpieniu Poznania ze Związku Międzygminnego GOAP) zajmą się organizacją systemu gospodarki odpadami. Wśród planowanych działań jest m.in. uruchomienie “kalkulatora odpadów” na portalu przyjaznych deklaracji oraz uruchomienie strony internetowej o miejskich śmieciach. 200 tys. złotych miasto wyda na diagnozę miejskiego systemu gospodarki odpadami.

Radni zapytali w czasie sesji o projekt przebudowy nawierzchni Starego Rynku. Projekt uchwały w tej sprawie był w programie sesji jeszcze kilka dni temu, ale został wycofany. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski wyjaśnił, że jeden z gestorów sieci podziemnej nie zgodził się na wycenę kosztów inwestycji przedstawioną przez jedyną firmę, która zadeklarowała, że chce remontować Stary Rynek. Wiceprezydent poinformował, że w tej sytuacji miasto będzie szukało innej drogi wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. W odpowiedzi na pytania radnych, wiceprezydent wyjaśnił, że 1/3 obecnego bruku ma zostać na Starym Rynku, a pozostałe 2/3 mają być wymienione na nową nawierzchnię, by chodzenie i jeżdżenie było łatwiejsze niż obecnie.

Rada zdecydowała, że zaskarży do sądu rozstrzygniecie nadzorcze wojewody ws. uchwały o cenach maksymalnych za przewóz taksówkami. W uchwale o cenach, którą RMP przyjęła w lutym, zapisano, że naruszenie przepisów o cenach urzędowych za przewozy taksówkami stanowi podstawę do wymierzenia grzywny oraz cofnięcia licencji na przewozy osób taksówką. Wojewoda uznał, że taki zapis stanowi przekroczenie normy kompetencyjnej przyznanej organowi uchwałodawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Taki zapis, w ocenie miasta, miał mieć funkcję wyłącznie informacyjną, dopełniającą zasadniczą regulację uchwały. W ten sposób Rada Miasta Poznania chciała przekazać jej adresatom komunikat co do możliwych sankcji za naruszenie stawek cenowych.

W kolejnym punkcie RMP przyjęła uchwałę ws. opłat za przejazdy komunikacją miejską. Nowa uchwała wprowadza nowy bilet specjalny. 1 czerwca pojawi się “Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci” na 90 dni za 30 zł. Jak wyjaśnił Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzenie biletu jest efektem konsultacji z Radą Rodziny Dużej, które chciały mieć możliwość kupowania biletów kwartalnych, a nie tylko rocznych. ZTM proponował, by ten bilet kosztował 40 zł, ale kilka dni temu Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej zaproponowała, by miał on cenę 30 zł i w takiej wersji uchwałę przyjęto.

Przyjęto też uchwałę w sprawie wdrożenia na terenie Miasta Poznania programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Jest to uchwała kierunkowa (zgłoszona przez radnego Łukasza Kapustkę z klubu Wspólny Poznań), która pozostawia inicjatywę i rozwiązania prawne w rękach prezydenta miasta. To on zdecyduje jakie ulgi i preferencje (np. zniżki na zakup biletów do kin, teatrów i na baseny) miasto zaoferuje honorowym dawcom krwi, a także dawcom szpiku, osocza i przeszczepów. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały w tej sprawie.

W pakiecie uchwał nazewniczych radni nadali nazwy dwóm skwerom oraz dwóm ulicom. Ich patroni są bohaterami lokalnej historii, a ich życiorysy są warte poznania. Tak jest m.in. z Wacławem Kopydłowskim i Leonem Stróżczyńskim, którzy nieśli pomoc poznańskim Żydom podczas II wojny światowej. Kopydłowski prowadził piekarnię w Krzyżownikach. Każdego dnia przechodząca obok jego piekarni kolumna żydowskich robotników przymusowych delegowała kilku więźniów, którzy w tajemnicy odbierali chleb i rozdzielali go wśród współwięźniów. Później, gdy kontrolę uszczelniono, zadania dostarczania chleba podjął się Leon Stróżczyński, który został w obozie zatrudniony przymusowo przez niemiecki Urząd Pracy w funkcji dozorcy obozowego. Obaj bohaterscy poznaniacy zostali schwytani przez Niemców i surowo ukarani. Stróżczyńskiego skazano na karę śmierci, Kopydłowskiego wysłano do obozu pracy. Udało mu się przeżyć wojnę, po której wrócił do Poznania i ponownie uruchomił swoją piekarnię.

Imieniem Józefa Przesławskiego, mistrza introligatorskiego, będzie nazwany skwer położony w rejonie ulicy Owsianej. Był on radnym Miasta Poznania z listy Stronnictwa Narodowego. W trakcie wojny był więziony w Forcie VII w Poznaniu. Po wojnie wrócił do Poznania i otworzył zakład introligatorski przy ulicy Dąbrowskiego.

Radni zdecydowali, że ulica w Kiekrzu, w sąsiedztwie ulic Bojerowej, Podjazdowej i admirała Józefa Unruga otrzyma nazwę Teresy Remiszewskiej. To utytułowana żeglarka, urodzona w 1928 r. w Międzychodzie. Jako pierwsza Polka odbyła samotny rejs po Bałtyku na jachcie Zenit, na trasie o długości 690 mil. Na przełomie lat 70. i 80. pracowała w redakcji pisma “Żagle i Jachting Motorowy”. Była członkiem NSZZ “Solidarność”, pracowała w komisji ochrony środowiska przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność”. W czasie stanu wojennego za niezależną działalność była aresztowana. Przetłumaczyła (pod pseudonimem Urszula Karpińska) wydaną w podziemiu pracę Normana Daviesa “Orzeł biały, czerwona gwiazda”. Zmarła w 2002 roku.

Rada zaakceptowała wykaz kąpielisk na terenie Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2021. W tym roku na terenie Poznania czynnych ma być pięć kąpielisk: Malta na Jeziorze Maltańskim, Krzyżowniki na Jeziorze Kierskim; Strzeszynek na Jeziorze Strzeszyńskim; Rusałka na jeziorze Rusałka; Kiekrz na Jeziorze Kierskim. Sezon kąpielowy w Poznaniu ma trwać od 12 czerwca do 31 sierpnia.

Rada przyjęła też trzy uchwały oświatowe: w sprawie włączenia Przedszkola nr 134 “Słoneczny Świat” do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów, w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Druskienickiej 32 i nadania mu statutu oraz w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35 i nadania mu statutu.

Rada uzupełniła też skład rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. Przyjęcie uchwały w tej sprawie było spowodowane rezygnacjami. Łukasz Kapustka zrezygnował z funkcji członka Rady Społecznej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia, a Artur Różański z funkcji członka Rady Społecznej przy Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Radnego Kapustkę zastąpi w radzie radna Anna Wilczewska, a Artura Różańskiego – Przemysław Darowszewski oraz Mateusz Rozmiarek.

Wolą radnych Poznań uruchomi program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy. W Poznaniu mieszka 119 tysięcy kobiet w wieku powyżej 50+ lat kwalifikujących się do programu. Szacuje się, ze około 29 tysięcy kobiet jest zagrożonych osteoporozą. Miasto zaoferuje paniom bezpłatne lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz badanie densytometryczne (gęstości kości). Celem tych badań jest wcześniejsze wykrycie zmian kostnych. Wszyscy radni głosowali “za”.

źródło: biuletyn.poznan.pl

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz