K U L T U R A

Czujemy rytm, widzimy piosenki

Projekt „Czujemy rytm, widzimy piosenki” powstał aby zaktywizować poznańskie środowisko osób niesłyszących. Jego autorka oraz realizatorzy pragną spopularyzować taniec wśród osób niesłyszących oraz Kulturę Głuchych wśród osób słyszących w Poznaniu – wykorzystując chwilową popularność XX (jubileuszowego) programu „Dancing with The Stars – Taniec z Gwiazdami”, w którym wystąpiła, doszła do finału oraz zajęła zaszczytne II miejsce, niesłysząca Iwona Cichosz – Miss Świata Głuchych 2016.

Osoby niesłyszące wciąż mają mniejszy dostęp do kultury i rozrywki powszechnej, chcemy wziąć udział w wyrównywaniu ich szans w tym wymiarze. W Poznaniu mieszka kilka tysięcy osób posługujących się językiem migowym – Głuchych lub niedosłyszących w stopniu znacznym oraz członków ich najbliższych rodzin. Znaczna ich część ukończyła lub uczy się obecnie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących na ul. Bydgoskiej.

Głusi zrzeszeni są w kilku stowarzyszeniach, między innymi w Towarzystwie Osób Niesłyszących „TON”, działającym na terenie św. Łazarza. W tych dwóch miejscach, oraz w ścisłym centrum Poznania, na terenie osiedla Stare Miasto, umiejscowiliśmy realizację naszego projektu. Bazujemy na zainteresowaniu tańcem, wśród osób niesłyszących, które wywołało bezpośrednio wzięcie udziału w bieżącej edycji popularnego programu „dancing with the stars” pani Iwony Cichosz – celebrytki polskiej społeczności Głuchych – mówią organizatorzy.

Pani Iwona Cichosz jest niesłysząca od urodzenia, posługuje się językiem migowym, aktywnie działa na rzecz popularyzacji Kultury Głuchych w naszym kraju, w roku 2016 zdobyła tytuł Miss Deaf International. Dodatkowo chcielibyśmy zainteresować mieszkańców Poznania tematyką osób Głuchych oraz zachęcić do nauki języka migowego najmłodszych mieszkańców Śródmieścia oraz ich rodziny. Wykorzystamy do tego autorskie tłumaczenia popularnych piosenek dziecięcych oraz program warsztatów języka migowego dla dzieci i młodzieży, które wykorzystywałam dotąd w pracy z zuchami integracyjnej gromady zuchowej zrzeszającej dzieci z dysfunkcjami słuchu oraz słyszące. Są to sprawdzone, skuteczne i atrakcyjne dla dzieci materiały.

W ramach realizacji projektu „CZUJEMY RYTM, WIDZIMY PIOSENKĘ” odbywają się w Poznaniu warsztaty, pokazy oraz spotkania:

POKAZ TAŃCA I TŁUMACZENIA PIOSENEK NA JĘZYK MIGOWY
30 czerwca 2017, godz. 19:00 Łazarz
Towarzystwo Osób Niesłyszących, ul. Kolejowa 1/3

WARSZTATY TAŃCA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH (dorośli)
30 czerwca 2017, godz. 18:00 Łazarz
Towarzystwo Osób Niesłyszących, ul. Kolejowa 1/3

WARSZTATY TAŃCA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH (dorośli)
3 oraz 10 lipca 2017, godz. 17:00 Łazarz
Towarzystwo Osób Niesłyszących, ul. Kolejowa 1/3

WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO – TŁUMACZENIE TEKSTÓW (dorośli)
1-2 lipca 2017, godz. 10:00 Śródka
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a Prowadzący:
Agnieszka Misiewicz14. WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO – podstawy (dorośli)
28 czerwca 2017, godz. 17:30 Stare Miasto
Świetlica Cafe, ul. Krakowska 9a
Prowadzący: Joanna Cieszyńska-Promińska

WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO – podstawy (dorośli)
28 czerwca 2017, godz. 17:30 Stare Miasto
Świetlica Cafe, ul. Krakowska 9a
Prowadzący: Joanna Cieszyńska-Promińska

WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO – podstawy (dorośli)
12 lipca 2017, godz. 17:30 Stare Miasto
Świetlica Cafe, ul. Krakowska 9a
Prowadzący: Joanna Cieszyńska-Promińska

WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO – podstawy w formie zabawy (dzieci)
14 lipca 2017, godz. 16:00 Stare Miasto
Świetlica Cafe, ul. Krakowska 9a
Prowadząca: Joanna Cieszyńska-Promińska

PS. Film, który zamieściliśmy w nagłówku, pochodzi z programu America’s Got Talent 2017. Mandy Harvey, wokalistka, która straciła słuch, wykonała utwór, który otworzył jej drogę prosto do finałów tego programu. To tez świetnie pokazuje, jak osoby niesłyszące potrafią wykorzystać inne zmysły, by móc zrobić rzeczy, które “teoretycznie”  nie są dla nich dostępne.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter, lepszyPOZNAN.pl / Ewelina Jaśkowiak

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz