K U L T U R A

Arystoteles w Bizancjum

Genius Loci - Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim  Foto: Tomasz Dworek

Wraz z Rezerwatem Genius loci zapraszamy na cykl comiesięcznych spotkań, które przybliżą nam postać Arystotelesa. Pretekstem do nich była obchodzona w ubiegłym roku 2400 rocznica jego urodzin.

Cykl spotkań przybliży postać Arystotelesa, wachlarz jego zainteresowań badawczych oraz wpływ, jaki wywarł na kulturę chrześcijańską i muzułmańską – zachęcają organizatorzy.

Spotkania te mają charakter otwarty, luźny, popularnonaukowy. Prowadzą je najwybitniejsi przedstawiciele świata filozofii z kraju i zagranicy. Projekt rozpoczęty jeszcze w ubiegłym roku potrwa do czerwca 2017 roku.

Najbliższe spotkanie poprowadzi dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn z Akademii Gorzowskiej im. Jakuba z Paradyża. Zapraszamy do Rezerwatu Genius loci na Ostrowie Tumskim w piątek 27 stycznia o godzinie 18:00.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz