POZnań

Poznań szuka dobrego zarządcy

Stary Rynek z lotu ptaka  Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Ponad 13 tysięcy mieszkań komunalnych, półtora tysiąca lokali użytkowych, forty i grunty – o zarządzanie tak dużą liczba nieruchomości rozpoczynają dziś rywalizację zarządcy z całej Polski, a nawet Europy.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ogłosił właśnie przetarg w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na „zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania o łącznej powierzchni 1.355.267,41 m2”

Stary Rynek z lotu ptaka Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Jakie zadanie będzie miał zwycięzca przetargu? Będzie podejmował decyzje i realizował zadania mające na celu w szczególności: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, właściwej eksploatacji nieruchomości i obsługi technicznej oraz zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej. Katalog zadań obejmuje oczywiście także bieżące administrowanie nieruchomością, jak również czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Ostatni przetarg na zarządzanie odbył się w 2008 roku. Wygrało go Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej SA. Czteroletnia umowa z MPGM SA obowiązuje do 20 października 2013 roku. Do tego czasu powinien zostać wyłoniony zwycięzca kolejnej rywalizacji zarządców.

Wydaje się, że blisko 10 miesięcy to za dużo na realizację tego zadania, jednak doświadczenie pokazuje, że wybór zwycięzcy przetargu, którego wartość wyniosła ostatnio ponad 7 milionów złotych wymaga czasu. Przypomnijmy, że pierwsza próba wyboru zarządcy zasobu komunalnego podjęta przez ZKZL w 2005 roku zakończyła się dopiero po ponad roku od ogłoszenia pierwszego przetargu. Dopiero szósty zakończył się sukcesem. W przypadku pierwszych pięciu przetargów były protesty, zaskarżenia, odwołania, a w efekcie unieważnianie przetargu i ogłaszanie nowego. Ostatecznie umowę w 2006 roku (na 3 lata) podpisała z ZKZL opolska spółka Feroma.

Na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym przyszły zarządca zasobu komunalnego ma czas do 21 stycznia 2013 roku. Firmy dopuszczone do rywalizacji będą musiały, oprócz spełnienia określonych warunków, wpłacić także wadium w wysokości 800 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz