Tag - Wojciech Więcławek

BizNews

Ceglorz bez Prezesa?

Zakłady Cegielskiego mogą zostać bez Prezesa. Dotychczasowy, Wojciech Więcławek, miał się podać do dymisji. Powodem odejścia ma być brak porozumienia z Rządem...

Kalendarium