POZnań

Spotkanie edukacyjne w ramach panelu obywatelskiego

poznański panel obywatelski  Foto: materiały prasowe

W sobotę odbędzie się pierwsze spotkanie edukacyjne w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną wydarzenie będzie miało formę online. Dzięki transmisji na portalu społecznościowym i stronie Miasta Poznania mogą wziąć w nim udział nie tylko paneliści, ale wszyscy chętni poznaniacy i poznanianki. 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 13.30. Uczestniczki i uczestników powitają prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak i przewodniczący Rady Miasta Poznania, Grzegorz Ganowicz. Następnie rozpocznie się część edukacyjna. 

Osoby biorące udział w spotkaniu będą mogły wysłuchać prelekcji na temat związku pomiędzy zielenią miejską a zmianami klimatu i jakością życia w mieście. O tym zagadnieniu mówić będzie dr Mateusz Ciechanowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opowie m.in. o wpływie zmian klimatu na gospodarkę leśną, a dr Marzena Suchocka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – o ochronie zieleni i zarządzaniu nią na różnych szczeblach. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również więcej o kierunkach działań Miasta w kontekście lasów i terenów zielonych. Prezentację na ten temat przedstawią przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej i Lasów Poznańskich. 

Przewidziano także dyskusje w grupach, podczas których panelistki i paneliści będą mogli zadawać bardziej szczegółowe pytania (ta część nie będzie relacjonowana online).

Spotkanie będzie transmitowane na stronie Poznańskiego Panelu Obywatelskiego na Facebooku oraz za pośrednictwem strony Miasta Poznania.

W planach są łącznie 4 spotkania edukacyjne. Kolejne będą się odbywać w soboty: 13, 20 i 27 marca. Natomiast w kwietniu i maju zaplanowano spotkania deliberacyjne. W czasie ich trwania paneliści i panelistki, podczas wspólnych dyskusji, wypracują rekomendacje działań, które zostaną przekazane właściwym jednostkom lub organom.

Panel obywatelski to forma partycypacji społecznej, pozwalająca na demokratyczne podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszani są losowo wytypowani mieszkańcy, którzy wyrażą chęć udziału. Wybór panelistów uwzględnia m.in. kryteria demograficzne, takie jak płeć, wiek, rejon zamieszkania, poziom wykształcenia. Dzięki temu zapewniona jest różnorodność i reprezentacja różnych punktów widzenia oraz doświadczeń. Dotychczas w Polsce panele obywatelskie odbyły się lub trwają w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. W Poznaniu taka inicjatywa jest realizowana po raz pierwszy.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz