............
XIX-wieczna moda w zbiorach Biblioteki Raczyńskich
Powrót do artykułu
Foto: Rycina ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich