POZnań

Poznań nie wyklucza. Magistrat powoła nowego pełnomocnika

Agnieszka Pachciarz i Jacek Jaśkowiak  Foto: UMP

Prezydent Poznania powoła Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom. Była to jedna z przedwyborczych deklaracji Jacka Jaśkowiaka.

Obecnie Urząd Miasta przygotowuje się do ogłoszenia konkursu na to stanowisko – mówi Agnieszka Pachciarz – Proces rekrutacyjny i wyłonienie Pełnomocnika powinno zakończyć się najpóźniej w sierpniu tego roku – mówi zastępca prezydenta.

Urząd MiastaPełnomocnik Prezydenta ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom prowadzić będzie działania na rzecz promowania różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w dziedzinach takich jak religia, światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna, rasa, płeć czy wiek.

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na polu przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji, koordynowanie działań Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek w zakresie wprowadzania zasad i rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji, przygotowywanie projektów programów i kampanii społecznych podnoszących poziom świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych.

Jednocześnie zgodnie z pomysłem prezydent Agnieszki Pachciarz, Urząd Miasta zapowiada współpracę z konsultantem do spraw dostępności infrastruktury. Jego głównym zadaniem będzie konsultowanie inwestycji powstających w Poznaniu pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci oraz rodzin z dziećmi. W przyszłości będzie on również pracował nad rozwiązaniami poprawiającymi dostępność obecnie istniejącej infrastruktury miejskiej we współpracy z Komisjami Dialogu Obywatelskiego.

Do tej pory Poznań bardzo dużo zrobił dla niepełnosprawnych, co widzimy każdego dnia na przykład w dostępności komunikacji publicznej. Ale jeszcze wiele pracy przed nami – mówi wiceprezydent Agnieszka Pachciarz.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz