DLA STUDENTA

Mieszkanie dla absolwenta

Mieszkanie dla absolwenta  Foto: UM Poznania

Urząd Miasta Poznania

Mieszkanie dla absolwenta Foto: UM PoznaniaMiasto Poznań od kilku lat prowadzi kampanię, której celem jest zachęcenie najlepszych maturzystów do podjęcia studiów na poznańskich uczelniach. Teraz do swojej strategii wprowadza kolejny element – wyjątkowy w skali kraju projekt Mieszkanie dla absolwenta.

Celem programu Mieszkanie dla absolwenta jest stworzenie atrakcyjnej oferty wynajmu mieszkań dla absolwentów poznańskich uczelni i zatrzymanie ich w Poznaniu.

Program opiera się na modelu funkcjonowania budownictwa czynszowego w systemie TBS. Zasadą ma być dostępność cenowa wynajmu mieszkań i zaproszenie do udziału w programie pracodawców, którzy – w myśl ustawy o TBS – mają możliwość udziału w pozyskaniu lokali mieszkalnych dla swoich pracowników poprzez możliwość zawierania z towarzystwem umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali.

Najemcą lokalu mieszkalnego w ramach programu Mieszkanie dla absolwenta może być osoba, która spełni łącznie następujące warunki: posiada status absolwenta szkoły wyższej (licencjat, studia magisterskie, studia doktoranckie), ukończyła studia w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty złożenia wniosku o przydział mieszkania, nie ukończyła 36 roku życia, posiada zatrudnienie w Poznaniu lub prowadzi w Poznaniu działalność gospodarczą lub jest stypendystą oraz złoży oświadczenie o składaniu deklaracji PIT w poznańskim urzędzie skarbowym.

Ofertę mieszkań dla absolwentów przygotowuje PTBS, które w pierwszym kwartale 2014 r. rozpocznie budowę 143 mieszkań (do 48 m2) przy ul. Palacza w Poznaniu. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2015 roku.

Nabór wniosków trwać będzie od 28 października do końca 2013 roku. Mieszkania będą udostępniane na zasadach tzw. najmu w systemie TBS.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz