Aglomeracja

Zimowe utrzymanie dróg

Pługi w akcji  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Metody zimowego utrzymania dróg nie zmieniają się od lat. W pierwszym etapie śnieg usuwany jest z jezdni mechanicznie – pługiem, a następnie nawierzchnia jest posypywana materiałami chemicznymi (solą drogową) lub uszorstniającymi. Wydatki na sprzątanie jedni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnienie koszy ulicznych systematycznie rosną.

Wydatki Miasta w ostatnich latach wynosiły:

w sezonie 2010/2011 – 31,1 mln zł
w sezonie 2011/2012 – 17,9 mln zł
w sezonie 2012/2013 – 24,5 mln zł
w sezonie 2013/2014 – 22,6 mln zł
w sezonie 2014/2015 – 21,1 mln zł
w sezonie 2015/2016 – 19,1 mln zł.
w sezonie 2016/2017 – plan 22,8 mln zł.

W bieżącym sezonie w akcji zima w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich jest do obsługi jezdni 28 pługoposypywarek oraz 21 pługów samochodowych. Natomiast do obsługi chodników, placów i ścieżek rowerowych przygotowano 14 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka).

Celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu utrzymania do możliwości finansowych Miasta Poznania oraz zadeklarowanego potencjału sprzętowego wykonawców – ulice naszego miasta podzielono na sieci:

Sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 270,4 km – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali
Sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 247,6 km – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej
Sieć lokalna I (trzecia kolejność) – o łącznej długości 219,5 km – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej
Sieć lokalna II (czwarta kolejność) – o łącznej długości 127,9 km – to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie
Pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM – obsługiwane doraźnie.

Drogi gruntowe są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie uwzględniając zgłoszenia mieszkańców oraz własne spostrzeżenia ZDM. Służby miejskie w pierwszej kolejności starają się reagować na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, ponieważ dla nich takie oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne. Należy jednak podkreślić, że tego typu działania doraźne podejmowane są dopiero po zakończeniu pracy na 865 kilometrach dróg utrzymywanych systemowo.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w czasie akcji zima ważne jest przestrzeganie zasad ekologii, zwłaszcza w kontekście przydrożnej zieleni. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej. Na tych jezdniach stosowane są środki chemiczne (sól drogowa) i środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

Odśnieżanie sieci ścieżek rowerowych liczących 104 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

Sieci dróg obsługują wyłonione w przetargu firmy

Konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o., Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych, Krzysztof Skoczylas – obsługuje następujące rejony miasta: Nowe Miasto-Południe, Grunwald, Wilda.
Konsorcjum firm: SUEZ Zachód sp. z o.o. oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. – obsługuje rejon: Nowe Miasto-Północ.
Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz Technika Sanitarna sp. z o.o. – obsługuje następujące rejony miasta: Stare Miasto-Centrum, Jeżyce
Konsorcjum firm: FB Serwis S.A. oraz Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, Henryk Sienkiewicz – obsługuje rejon: Stare Miasto Północ

Działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach. W zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych, prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych. Należy pamiętać o zmianie opon na zimowe.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz