Aglomeracja

Zginęły pojemniki z promieniotwórczym kobaltem

Skradzione pojemniki z radioaktywnym Kobaltem  Foto: UW

Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała zgłoszenie dotyczące zaginięcia pojemników zawierających źródło promieniowania jonizującego (izotop kobaltu Co-60) na terenie jednego z poznańskich przedsiębiorstw w Poznaniu. Policja prowadzi czynności w tej sprawie.

Z pozyskanych informacji wynika, że źródło znajdowało się w zamkniętych pojemnikach typu Ps-5b (waga ok. 45kg) oraz PRJ-100 (waga ok. 70kg), które są zabezpieczone przed otwarciem i w tej formie nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Nie powoduje też skażenia środowiska.

Zagrożone może być tylko zdrowie osób, które będą próbowały otworzyć lub rozszczelnić pojemnik.

Kobalt-60 Jest wykorzystywany jako źródło promieniowania gamma między innymi do napromieniowania komórek nowotworowych. Czas połowicznego rozpadu wynosi 5,3 roku, umożliwia uzyskanie dużego natężenia promieniowania z małej próbki.

W przypadku odnalezienia pojemników należy natychmiast powiadomić Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 112) lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu (tel. 61 854 99 00, 61 854 99 10) lub najbliższą jednostkę policji lub państwowej straży pożarnej.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz