Aglomeracja

ZDM wstrzymuje koszenie traw

Trawa Ethnoport CK Zamek  Foto: Tomasz Miarecki

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wstrzymuje koszenie terenów zielni na administrowanych przez siebie pasach drogowych. Tak będzie aż do czasu zmiany warunków pogodowych.

Stosowne informacje wysyłane są do firm zajmujących się między innymi koszeniem na zlecenie ZDM. Wyjątki mogą zostać wprowadzone tylko tam, gdzie rozrost nieskoszonych w tym roku roślin może mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jednak będą to ewentualne koszenia punktowe w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców lub straż miejską. Koszenie zostanie również zachowane w miejscach gdzie prowadzone jest systemowe podlewanie np.: zielone torowiska.

Nie wiadomo jeszcze jak długo będzie trwał zakaz koszenia. W tym przypadku decydujący wpływ będą miały warunki pogodowe. Nawet jeśli zacznie padać deszcz to i tak trzeba poczekać aż trawy znów zaczną rosnąć.

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Miarecki

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz