Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wysypisko Dopiewo  Foto:

Wysypisko DopiewoJuż jutro w miejscowości Dopiewo, Pokrzywnica, Podłoziny, Żarnowiec i Dopiewiec zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Dzięki tej akcji możecie pozbyć się mebli, tapczanów, materacy i całego, niezdemontowanego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odpady należy składać przed posesjami do godziny 9.00. Odbiorem odpadów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Dopiewie.
Przypominamy, że za wyrzucanie przedmiotów do pojemnika na śmieci podlegających pod unijna dyrektywę RoHS grożą kary. Oryginalna dyrektywa RoHS nie daje żadnych wytycznych odnośnie kar za nieprzestrzeganie jej wymogów. Precyzuje tylko, że mają być “skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”. Mimo że dyrektywa weszła w życie w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, to podlega ona bezpośrednio pod ustawę Prawo Ochrony Środowiska. W ustawie Prawo Ochrony Środowiska sprawy kar za nieprzestrzeganie dyrektywy RoHS reguluje Art. 339 i Art 348 ustawy.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz