POZnań

Zaułek Rzemiosła w całym Poznaniu!

Szewc Bernard Jakubowski  Foto: Tomasz Dworek

Miasto Poznań wprowadza zmiany do popularnego programu najmu komunalnych lokali w ramach „Zaułeuk Rzemiosła”, który aktywnie wspiera rzemieślników działających na Stary Mieście.

Program Zaułek Rzemiosła funkcjonuje od 2017 roku. Od samego początku miał za zadanie wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania. Miasto Poznań chciało promować rzemieślników i jednocześnie aktywizować zawodowo bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych. Do tej pory program koncentrował się na obszarach rewitalizacji miasta. Od tego roku zakres programu zostanie zwiększony.

Najważniejszą informacją dla rzemieślników będzie, wbrew nazwie, rozszerzenie programu na całe miasto. Do tej pory Zaułek skupiał się na kilku sąsiadujących ze sobą adresach . Od teraz każdy rzemieślnik, spełniający warunki uczestnictwa w Programie, będzie mógł starać się o dołączenie bez względu na adres prowadzenia działalności.

Przypomnijmy, że wszystkie pracownie należące do „Zaułku Rzemiosła” mogą liczyć na obniżoną stawkę czynszu nawet o 50%. Uczestnictwo w programie wiąże się nie tylko z wprowadzeniem preferencyjnej stawki czynszu, ale także z możliwością skorzystania z bezpłatnej promocji. To m.in. oznakowanie lokali specjalnym logotypem, udział w miejskich kampaniach medialnych i społecznych, zamieszczanie informacji o firmie w mediach społecznościowych, jak również udział w wydarzeniach promujących rękodzieło.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych już teraz namawia rzemieślników działających w miejskich lokalach do dołączenia do Programu. Jednocześnie spółka prowadzi aktywne rozmowy z przedsiębiorcami, którzy po spełnieniu koniecznych warunków mogliby otworzyć własne pracownie w miejskich lokalach w ramach Programu „Zaułek Rzemiosła”.

Partnerami odpowiedzialnymi za realizację programu są Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Projekt wspiera także Rada Osiedla Stare Miasto.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronach: facebook.com/zaulekrzemiosla oraz poznan.pl/zaulekrzemiosla.

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz