K U L T U R A

Zabytki znad Małej Warty

Wodna  Foto: Tomasz Dworek

Muzeum Archeologiczne zaprasza na nowa wystawę czasową „Wędrówki ludów nad małą Wartą” prezentującej wyjątkowe znaleziska z okolic Rogoźna.

Małą Wartą, dla podkreślenia jej znaczenia, zwłaszcza jako szlaku komunikacyjnego, niegdyś nazywana była rzeka Wełna. Prezentowane na wystawie zabytki pochodzą z trzech kolejnych, znacznie różniących się czasowo, lecz związanych ze szlakiem komunikacyjnym, osad z okolicy Rogoźna.

Najstarsze, często unikatowe na naszych ziemiach importowane przedmioty pochodzą z okresu od III do VII w. n.e. Druga część wystawy, Emporium handlowe nad Wełną przedstawia przedmioty z XI w n.e., a więc początków naszej państwowości. Część ostatnia, Tam i z powrotem – zapomniana droga, przypomina dziś już niemal nieużywany szlak przecinający rzekę Wełnę.

Zabytki pochodzą ze zbiorów Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie.

Wernisaż wystawy odbędzie się 20 stycznia, a ekspozycja dostępna będzie do marca.

Fibula turyngijska z wyobrażeniem dwóch głów ptasich na półkolistej główce i z głową zwierzęcą na nóżce, 47080-530 po Chr. – fot. Patrycja Silska (MAP)
Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz