Centrum

Za miesiąc rozpoczyna się przebudowa Św. Marcina

Św. Marcin - projekty rewitalizacji  Foto: ADS / UMP

Prace na odcinku pomiędzy ul. Gwarną a ul. Ratajczaka przeprowadzi firma Budimex. Poznańskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęły postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy ul. Św. Marcin. Była to jedyna oferta i na dodatek przewyższała planowany budżet.

Decyzja o zwiększeniu budżetu na I etap (łączny budżet projektu: 100 mln zł) wynika ogólnokrajowej tendencji wzrostowej kosztów materiałów, robót budowlanych, jak również z konieczności użycia wysokiej jakości materiałów i usług, ze względu na reprezentacyjny i prestiżowy charakter ul. św. Marcin.

Realizacja zadania, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności, uspokojenie ruchu samochodowego oraz, dzięki znacznemu poszerzeniu chodników, wygospodarowanie maksymalnej przestrzeni dla pieszych, wyniesie 57,6 mln. zł brutto.

Wykonawca w swojej ofercie zadeklarował skrócenie o 14 dni każdego z trzech kluczowych terminów, tj. uruchomienia ruchu tramwajowego, zakończenia prac budowlanych oraz oddania ulicy do użytkowania, a także 5-letnią gwarancję na roboty i 10-letnią gwarancję na zieleń, wraz z pielęgnacją.

Przystępujemy do długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, której celem jest kompleksowa odnowa ulicy św. Marcin. W kolejnych etapach przebudujemy sąsiednie ulice wraz z budową tramwaju w ulicy Ratajczaka, celem stworzenia reprezentacyjnych przestrzeni publicznych dla centrum miasta, przyjaznych mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom – zapowiada wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Podpisanie umowy pomiędzy Miastem, w imieniu którego działa inwestor zastępczy Poznańskie Inwestycje Miejskie, a spółką Budimex nastąpi na przełomie lipca i sierpnia. Wykonawca swoje działania na placu budowy będzie mógł rozpocząć z początkiem września. Wtedy też (w nocy 02/03 września) nastąpi zamknięcie ul. św. Marcin wraz z obszarem skrzyżowań z ulicami: Gwarną, Garncarską, Kantaka, Ratajczaka. Objazd dla pojazdów kołowych poprowadzony zostanie sąsiednimi ulicami, a ruch tramwajowy skierowany zostanie m.in., przez ul. Królowej Jadwigi, której remont zakończy się 31 sierpnia.

Poznańskie Inwestycje Miejskie będą wnikliwie wsłuchiwać się w głosy i opinie mieszkańców, dotyczące zarówno przebiegu prac budowlanych, jak również organizacji ruchu i w miarę możliwości technicznych postaramy się uczynić je jak najmniej uciążliwymi dla mieszkańców – zapewnia prezes PIM-u Paweł Śledziejowski.

W ramach prac, wykonawca opracuje niezbędne projekty wykonawcze oraz wykonana roboty budowlane – przebudowa torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową, przebudowa jezdni i chodników, przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej, budowa instalacji nawadniającej, słupów oświetleniowo – trakcyjnych, elementów małej architektury, ścian oporowych i schodów terenowych oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.

Ponowne uruchomienie tramwaju w ul. św. Marcin planowane jest pod koniec października 2018 r., zakończenie prac budowlanych – koniec stycznia 2019 r., a oddanie ulicy do użytkowania – na koniec marca 2019 r.

Użyte w artykule zdjęcia: ADS / UMP

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz