Czerwonak

Za kejtra płacić już nie trzeba

kejter  Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab

Właściciele czworonogów nie muszą już płacić za ich posiadanie. O zniesieniu tego obowiązku zdecydowali ostatnio radni Gminy Czerwonak. Ustalili także stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Za swojego pupila płacić powinno w całej Gminie ponad 2.300 osób. Tak wynika z wyliczeń, które opierają się na ewidencji czipowania oraz zgłoszeń samych właścicieli. Część z nich korzysta z prawa do zwolnień, a bejmy do gminnej kasy wpłaca około 1.300 osób.

Mimo istnienia obowiązku czipowania psów nie wszyscy mieszkańcy się z niego wywiązują – argumentował Jacek Sommerfeld, Wójt Gminy – to powoduje, że nie wszyscy ponoszą ciężar tej opłaty i w konsekwencji jest ona uznawana przez mieszkańców za opłatę wysoce niesprawiedliwą.

Jak się okazuje koszty administracyjne związane z egzekwowaniem opłaty za psy są bardzo wysokie. Koszty doręczenia około 800 decyzji, 300 upomnień i wystawienie ponad 140 tytułów egzekucyjnych pochłaniały znaczną część uzyskiwanych wpływów z opłat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy, jak również biorąc pod uwagę, iż cel pozafiskalny funkcjonowania tej opłaty jest realizowany przez inne służby oraz wysokie koszty jej egzekwowania, zaproponowałem, by nie przyjmować uchwały o utrzymaniu opłat za psy w 2017 roku.

Radni przychylili się do propozycji Wójta Jacka Sommerfelda i znieśli te opłaty. Właściciele psów od początku 2017 roku nie muszą już zatem wpłacać bejmów do gminnej kasy za swoich czworonożnych przyjaciół.

Podobną decyzję podobnie argumentowaną przez Prezydenta Poznania podjęli niedawno Radni Miasta Poznania. Opłaty za kejtry likwidowane są w wielu gminach w całej Polsce.

Radni Gminy Czerwonak zdecydowali ponadto o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. Równocześnie obniżono stawki od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od budynków zajętych na oprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, a także od gruntów niezabudowanych objętym obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / tab

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz