Aglomeracja

Za co Ukraińcy lubią Poznań?

Ukraińcy w Poznaniu  Foto: Oleksii Sokun / UMP

Czują się tu dobrze, łatwo znajdują pracę, chwalą sobie poziom życia i wielu chce pozostać na stałe. Tak wynika z wyników badania  „Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej – dwa spojrzenia” przygotowanego przez Miasto Poznań i Powiat Poznański a zainicjowanego przez Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu.

W badaniu uwzględniono grupę docelową, którą byli byli ukraińscy rodzice, których dzieci uczęszczają do poznańskich szkół i przedszkoli oraz obywatele niezwiązani przez naukę dzieci z aglomeracją poznańską. Badanie przeprowadzono na 267 obywatelach z Ukrainy.

Według dostępnych badań statystycznych, największą liczbę migrantów stanowią osoby przyjeżdżające do pracy oraz studenci uczelni wyższych. Na terenie metropolii poznańskiej przebywa ok. 100 tys. Ukraińców, z czego przeważającą część, bo aż 66%, stanowią mężczyźni. W roku 2017 zarejestrowano w województwie wielkopolskim ponad 172 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcowi.

Największa liczba, bo aż 62,8 tys. osób, skupiona jest w powiecie poznańskim. Nasi wschodni sąsiedzi pracują w rożnych sektorach. Wśród nich jest branża przetwórstwa przemysłowego, transportu, gospodarki magazynowej, handlu, hotelarstwa i gastronomii czy budownictwa. Najczęściej wykonują prace inne niż posiadane wykształcenie, także poniżej swoich kwalifikacji.

Nie ma co ukrywać, że dzięki imigrantom nasza gospodarka ma szansę na ciągły rozwój. Warto przeprowadzać takie analizy, bo dzięki nim jesteśmy w stanie stwierdzić jak żyje się obcokrajowcom na naszym terenie. Ponadto dzięki tym badaniom wiemy co robimy dobrze a na co powinniśmy zwrócić uwagę i co wymaga poprawy – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Imigranci zza naszej wschodniej granicy cenią sobie poziom życia w aglomeracji. Zadowolonych z pracy, jej warunków, płacy oraz stosunków z pracodawcami i współpracownikami jest ponad 40 % Ukraińców związanych z regionem poprzez naukę dzieci oraz prawie 30 % niezwiązanych w ten sposób. Najczęściej na ocenę negatywną wpływa brak możliwości pracy we własnym zawodzie, zbyt niskie wynagrodzenie, niewystarczająca znajomość języka polskiego oraz trudności z załatwianiem dokumentów.

Wśród rekomendacji, które pojawiły się po badaniu jest m.in. budowanie dostępności do niedrogiej nauki języka polskiego, gdyż brak jego znajomości uniemożliwia swobodne funkcjonowanie Ukraińców w Polsce – mówi Witold Horowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu.

Ważną częścią raportu jest ta, mówiąca o współpracy imigrantów z placówkami oświatowymi na terenie metropolii poznańskiej. W poznańskich samorządowych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych uczy się 577 dzieci obywateli Ukrainy, a w przedszkolach 106 małych Ukraińców. Ich rodzice oczekują pomocy w zakresie nauki języka polskiego poznania naszej kultury oraz ochrony przed ewentualnym przejawami dyskryminacji.

Najczęściej, Ukraińcy potrzebują wsparcia w procesie legalizacji pobytu i pracy, w nauce języka polskiego, pomocy prawnej, w codziennych sprawach mieszkaniowych, związanych z pracą, dostępem do lekarza, świadczeń socjalnych czy znalezieniu lepszej posady. Ważne jest również towarzyszenie imigrantom w przebiegu adaptacji.

Większość z badanych uważa Poznań oraz Metropolię za atrakcyjne miejsce do mieszkania, oraz osiedlenia się. Wielu z nich zrezygnowało ze swojej strefy komfortu. Zaryzykowało, wyjeżdżając z Ukrainy szukając w Polsce swojej „ziemi obiecanej”. Warto też uświadomić sobie, że co piąty mieszkaniec Poznania oraz co dziesiąty mieszkaniec Metropolii Poznań to Ukrainiec – powiedział Rafał Janowicz z Brand Experience.

Raport powstał przy współpracy Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu, Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Polska-Ukraina w Poznaniu, Powiatu Poznańskiego oraz Miasta Poznania. Opracowaniem merytorycznym zajęła się firma Brand Experience Rafał Janowicz.

Użyte w artykule zdjęcia: Oleksii Sokun / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz