POZnań

Wybory do rad osiedli

Wybory do rad osiedli  Foto: materiały prasowe / UMP

Chcesz mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie? Zostań radnym osiedlowym. Koniecznie weź też udział w wyborach i oddaj głosy na swoich sąsiadów, którzy chcą działać dla lokalnej społeczności. Wybory do poznańskich rad osiedli odbędą się 24 marca, w połowie lutego zgłoszenia będą mogli składać chętni kandydaci.

Dla władz miasta rady osiedli to ważny partner. Zachęcamy mieszkańców naszego miasta, aby wzięli udział w wyborach. Po reformie jednostek pomocniczych sprzed 8 lat, w której również miałem zaszczyt współuczestniczyć, rady osiedli znacznie zwiększyły swój udział w życiu miasta – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Jednostki pomocnicze mają do dyspozycji większe fundusze i kompetencje w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Widzimy to w szeregu zrealizowanych inwestycji – chodnikach, placach zabaw, miejscach rekreacji. Chcemy też zachęcić wszystkich do wystartowania w wyborach. Działanie na rzecz lokalnej społeczności to duża satysfakcja. Zdobyte doświadczenia mogą być też wykorzystane w późniejszej pracy samorządowej.

Nowa kadencja rad osiedli to szansa dla tych, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Członkowie poszczególnych rad osiedli, w porozumieniu z mieszkańcami, mogą decydować o remontach szkół, dróg i chodników, budowie nowych boisk i placów zabaw czy organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Poznańskie jednostki pomocnicze mają do dyspozycji spory budżet – większy niż wiele gmin na terenie Polski. W tym roku łączna pula pieniędzy wszystkich rad osiedli przekracza 50 milionów złotych. Oznacza to, że każda jednostka pomocnicza ma do wydania średnio około miliona złotych rocznie – zauważa Arkadiusz Bujak, dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta UMP. – Obecność w radzie osiedla może być pierwszym krokiem w kierunku dalszej działalności społecznej, np. w Radzie Miasta Poznania. Kilkunastu obecnych radnych miejskich zasiada lub zasiadało wcześniej w radzie osiedla.

Radni osiedlowi są również decyzyjni. Nic nie dzieje się bez ich wiedzy i współuczestnictwa.

Miasto planując kolejne działania na danym terenie, prosi o opinię tamtejszą radę osiedla.Dotyczy to m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży lub zmiany przeznaczenia miejskich działek, a nawet postawienia straganu z warzywami.Przedstawiciele rad osiedli zasiadają też w komisjach konkursowych, które mają wyłonić dyrektora szkoły lub przedszkola. Ich opinia naprawdę ma znaczenie – zauważa Andrzej Białas, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Miasto nie spoczywa na laurach, chce rozwijać pomysły, które się sprawdziły. W planach są więc kolejne pozytywne zmiany.

Jednym z działań, które czekają nas w tej kadencji samorządu jest zwiększenie środków na rozbudowę dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych. Dotyczy to w szczególności osiedli peryferyjnych. Dzięki zwiększeniu pieniędzy na ten cel, będzie można zrealizować jeszcze więcej inwestycji – zapowiada Mariusz Wiśniewski.

Wybory do poznańskich rad osiedli odbędą się 24 marca (komisje wyborcze będzie można odwiedzić od godziny 8:00 do 20:00). Zagłosować może każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i zamieszkuje na stałe na terenie osiedla. Takie same wymogi (pełnoletniość i polskie obywatelstwo) obowiązują w przypadku kandydatów.

Kandydat na radnego osiedlowego musi wypełnić zgłoszenie i zebrać podpisy przynajmniej 10 stałych mieszkańców okręgu, z którego zamierza wystartować. Konieczne jest też oświadczenie, w którym wyraża swoją zgodę na kandydowanie i potwierdza, że posiada pełnię praw wyborczych – tłumaczy Arkadiusz Bujak.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych osiedlowych będzie się odbywać 11-15 i 18-19 lutego – w godz. 8:00-15:30 oraz 20-22 lutego – w godz. 8:00-19:00. Wnioski można składać w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta:

ul. Gronowa 20, pok. 319 i 321
os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A, pok. 23
ul. Słowackiego 22, pok. 148
ul. Matejki 50, pok. 219 i 220
ul. Libelta 16/20, pok. 106 i 107

Członkostwo w radzie osiedla to szansa zrobienia czegoś dla naszej małej ojczyzny. Spośród sąsiadów wybieramy osoby, które chcą działać w naszym imieniu, dla dobra lokalnej społeczności. To do nich możemy potem, w pierwszej kolejności zwrócić się z naszymi problemami. Wybory do rad osiedli są ważne, ponieważ budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się od dołu, a nie od góry. To my sami musimy zająć się jego budowaniem. Możemy decydować, o tym co zrobić na danym osiedlu oraz kto będzie nas reprezentować. Warto z tej możliwości skorzystać. To duża szansa. Następna będzie dopiero za cztery lata – zachęca Andrzej Białas.

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych poszukuje też chętnych, którzy zasiądą w obwodowej komisji wyborczej. W jej skład mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący na terenie Poznania. Za pracę w komisji przysługuje dieta w wysokości: 380 zł (dla przewodniczącego), 330 zł (dla zastępcy przewodniczącego), 300 zł (dla członka). Zgłoszenia do okw przyjmowane będą do 22 lutego 2019 r.

Na terenie Poznania działają 42 jednostki pomocnicze: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Fabianowo-Kotowo, Główna, Głuszyna, Górczyn, Grunwald Południe, Grunwald Północ, Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Jeżyce, Junikowo, Kiekrz, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Krzyżowniki-Smochowice, Kwiatowe, Ławica, Morasko-Radojewo, Naramowice, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Wschód, Ogrody, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Piątkowo, Podolany, Rataje, Sołacz, Stare Miasto, Stare Winogrady, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Stary Grunwald, Strzeszyn, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Św. Łazarz, Świerczewo, Umultowo, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Wilda, Winiary, Wola, Zielony Dębiec, Żegrze.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz