BizNews

Wuchta Ukraińców pracuje w naszej Metropolii

Przebudowa teatralki  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

W całej Wielkopolsce pracuje bardzo dużo Ukraińców. W ubiegłym roku pracodawcy zgłosili ponad 58.000 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, z czego aż 57.665 dotyczyło właśnie obywateli Ukrainy. Najczęściej zatrudniani oni są do prostych prac, jako robotnicy i rzemieślnicy w rolnictwie, przemyśle i budownictwie.

Nie rozwiniemy gospodarki bez zastrzyku ludzi z zewnątrz, należy likwidować bariery utrudniające zatrudnienie – mówili uczestnicy spotkania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu – o ile bowiem weryfikacja oświadczenia o zamiarze zatrudnienia trwa kilka dni, to już uzyskanie pozwolenia na pracę do czterech miesięcy, a który pracodawca będzie tak długo czekał.

Najwięcej Ukraińców pracuje w powiecie poznańskim. Jest tutaj zarejestrowanych tyle oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia pracowników zza wschodniej granicy, co w niejednym mniejszym województwie. Ponad połowa obcokrajowców zatrudnionych była na umowę zlecenie, mniej na umowę o dzieło, a najmniej było umów o pracę.

Jak się okazuje nasze województwo od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem obcokrajowców chcących pracować w Polsce na stałe. W 2013 r. Ukraińcom wydano 1.611 zezwoleń, w roku ubiegłym już 2.974. Udział obywateli tego kraju od kilku lat się zwiększa. W 2013 roku stanowili oni 61,3% ubiegających się o zezwolenie, w ubiegłym już 80,3%.

Imigracja to warunek konieczny naszego rozwoju – podsumował prof. Józef Orczyk, przewodniczący WRRP – drugim problemem jest niska, niższa niż w Unii, aktywność zawodowa ludności kraju, dyskutować trzeba także nad stworzeniem warunków i takiego prawa, by praca była elastyczna, ale przy tym bezpieczna dla pracowników.

Polski pracodawca może zatrudnić cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę lub składając w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia. Ta druga, uproszczona procedura dopuszczalna jest dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, jednak pracę mogą oni świadczyć tylko do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz