BizNews

Wielkopolska SKOK bankrutem!

SKOK Wielkopolska  Foto:

SKOK Wielkopolska ogłosiła bankructwo! O wstrzymaniu jej działalności zdecydowała dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego. Równocześnie urząd ten wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy. W upadłym SKOKu klienci trzymali 300.000.000 złotych.

Decyzję o zawieszeniu podjęto jednogłośnie argumentując, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Już maju 2016 roku KNF ustanowiła w Kasie zarządcę komisarycznego.

W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy – informuje w komunikacie KNF.

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w czasie zawieszenia Wielkopolska SKOK nie może między innymi przyjmować nowych członków, dokonywać zwrotu wpłat na udziały wniesione przez członków, ani zwrotu wpłat wniesionych na poczet wkładu członkowskiego, przyjmować wpłat na rachunki bieżące swoich członków.

Wielkopolska SKOK nie może też w tej chwili regulować swoich zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań dot. uzasadnionych kosztów bieżącej  działalności, przyjmować i gromadzić depozytów swoich członków, udzielać pożyczek i kredytów, czy rozliczeń finansowych.

Klienci upadłej SKOK Wielkopolska mogą się zgłaszać do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków gwarantowanych. Fundusz ma na to 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są depozyty łącznie do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.

Wszystkie komunikaty opublikowane zostały na stronach SKOK Wielkopolska oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeszcze niedawno bank reklamował popularny aktor.

SKOK Wielkopolska - reklama

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz