POZnań

Wakacyjne remonty szkół

Szkoła w Dąbrówce - wizualizacja Foto: materiały prasowe

Remonty łazienek, placów zabaw, boisk i sal gimnastycznych, naprawa dachów – to tylko część zadań, które będą realizowane latem w poznańskich szkołach i przedszkolach. Choć pandemia koronawirusa – z racji nieobecności uczniów – umożliwiła przeprowadzenie części robót już wcześniej, jeszcze w trakcie roku szkolnego, rozpoczęcie wakacji to tradycyjnie początek intensywnych prac budowlanych i remontowych. 

W roku 2021 roku na modernizacje, remonty oraz wyposażenie szkół i placówek oświatowych zaplanowano blisko 30 mln zł (z czego prawie 4,5 mln zł pochodzi z Poznańskiego Budżetu  Obywatelskiego). Wiele zadań realizowanych będzie właśnie w czasie wakacji. 

W niemal wszystkich szkołach i przedszkolach latem prowadzone są lub będą prace remontowe i konserwacyjne. Wyjątkiem są placówki, które już takie przedsięwzięcia poczyniły. W planach są m.in. remonty łazienek, posadzek w salach lekcyjnych i na korytarzach, instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania; modernizacja dziedzińców, boisk i placów zabaw; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; naprawy dachów, instalacji elektrycznych i oświetlenia czy modernizacje kotłowni. 

Do tego należy dodać modernizację bazy sportowej oraz placów gier i zabaw.  W 16 szkołach i przedszkolach zaplanowane są zadania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Część prac już przeprowadzono, pozostała część będzie realizowana w czasie wakacji. 

Lepsze warunki pracy i nauki 

Prace o największym zakresie realizowane są w następujących placówkach: 

 • Szkoła Podstawowa nr 90 (modernizacja budynku po Polskim Związku Hokeju na Trawie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2),
 • Szkoła Podstawowa nr 71 (modernizacja pomieszczeń),
 • Szkoła Podstawowa nr 53 (remont bloku sportowego),
 • Szkoła Podstawowa nr 27 (remont korytarza, sal dydaktycznych wraz z wymianą instalacji elektrycznych),
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 (modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego),
 • Szkoła Podstawowa nr 36 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja elewacji),
 • Szkoła Podstawowa nr 66 (modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz wymiana stolarki drzwiowej),
 • Szkoła Podstawowa nr 80 (modernizacja zaplecza sali gimnastycznej),
 • Szkoła Podstawowa nr 82 (remont pomieszczeń i sanitariatów),
 • Przedszkole nr 148 (częściowy remont dach),
 • Przedszkole nr 134 (remont pomieszczeń oraz ogrodzenia) 
 • IV Liceum Ogólnokształcące (remont sanitariatów),
 • VI Liceum Ogólnokształcące (częściowy remont dachu) 
 • Zespół Szkół Handlowych (remont korytarza oraz wymiana stolarki okiennej),
 • Technikum Energetycznym (kontynuacja remontu izolacji przeciwwodnej oraz kanalizacji deszczowej),
 • Liceum Mistrzostwa Sportowego (modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w salach sportowych oraz remont pomieszczeń kuchennych w budynku internatu),
 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz remont korytarzy),
 • Szkoła Podstawowa nr 22 (kontynuacja modernizacji dziedzińca szkolnego),
 • Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (remont korytarzy),
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (kontynuacja modernizacji dziedzińca),
 • Zespół Szkół Mechanicznych (modernizacja pomieszczeń z wymianą instalacji elektrycznej),
 • Technikum nr 19 (remont sal dydaktycznych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych),
 • Szkoła Podstawowa nr 60 (modernizacja dziedzińca szkolnego z przeznaczeniem na miasteczko rowerowe).

Ponadto zaplanowano modernizacje  szkół specjalnych. Poprawi się komfort nauki dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespole Szkół Specjalnych nr 101, nr 103, nr 105, a także Szkół Podstawowych Specjalnych nr 107 oraz 112.

Będzie cieplej i oszczędniej

W 2021 roku kontynuowany jest program termorenowacji, obejmujący m.in. ocieplenie ścian i dachów budynków, wykonanie nowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni i instalacji grzewczych. Poniesione nakłady na ten cel wyniosły ponad 2 mln zł. Prace zaplanowano w Przedszkolach nr 20, 65, 150, 73, 117, a także w Szkole Podstawowej nr 79, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.

Rozbudowa bazy sportowej

Odnowione i doposażone będą  place zabaw w Przedszkolach nr 74, 93, 112 i 174  oraz w Szkołach Podstawowych nr 36 i 72. Przeznaczone zostanie na to łącznie 450 tys. zł. 

Uczniowie Szkół Podstawowych nr 10, 29, 62, 71 oraz XX Liceum Ogólnokształcącego będą mogli ćwiczyć na unowocześnionych boiskach. Na modernizację szkolnej bazy sportowej przeznaczone zostanie w tym roku ponad 1,7 mln zł.

Wsparcie z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

W 16 placówkach oświatowych zaplanowane są zadania w ramach PBO. Przeznaczone zostanie na to blisko 4,5 mln zł. Oto zwycięskie projekty – część z nich zostanie zrealizowana w czasie wakacji:

 • “Zielone FYRTLE. Niech połączą nas DRZEWA” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 • “Bezpieczne EKO Szkoły SP38, SSP2” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,
 • “Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach” w Szkole Podstawowej nr 11 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12,
 • “Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego”,
 • “Wildecka Piątka na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 5,
 • “Sportowy relaks” w Szkole Podstawowej nr 58, Szkole Podstawowej nr 78, Przedszkolu nr 36 i Przedszkolu nr 7,
 • “Cała szkoła jak z Finlandii” w Szkole Podstawowej nr 77,
 • “Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!” w Szkole Podstawowej nr 23, Szkole Podstawowej nr 36 i Szkole Podstawowej nr 71,
 • “Przestrzeń pełna uśmiechu” w Szkole Podstawowej nr 58,
 • “Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” w Przedszkolu nr 36,
 • “Plac zabaw dla szkoły integracyjnej” w Szkole Podstawowej nr 68.

Inwestycje oświatowe

Nie można zapominać także o większych przedsięwzięciach. Kontynuowana będzie realizacja ważnych inwestycji: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej, budowa łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Tarnowskiej, modernizacja budynków III LO przy ul. Strzeleckiej, budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 przy ul. Baranowskiej, modernizacja dachu w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Działyńskich, a także renowacja elewacji budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Bukowskiej – tzw. “Marcinku” oraz sali gimnastyczej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego. Ponadto trwają prace związane z renowacją elewacji sali gimnastycznej oraz kolejnym etapem renowacji elewacji budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Różanej. W Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Jerzego Kurczewskiego trwają prace związane z wykonaniem instalacji przeciwpożarowych. 

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz