POZnań

W Poznaniu powstaje krajowy węzeł danych dotyczących koronawirusa

NREL researchers work in the Systems Performance Laboratory  Foto: Science in HD

W Poznaniu powstaje informatyczna platforma, na której gromadzone i udostępniane będą dane dotyczące sekwencji wirusa. Poza tym w ramach portalu o Covid-19 powstanie także baza gromadząca zbiory danych i narzędzia pomagające w badaniach nad koronawirusem. Prace rozpoczęły się już w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowy, które współpracuje przy tym projekcie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz z Europejskim Instytutem Bioinformatyki (EMBL-EBI).

Dane dotyczące sekwencji wirusa będą gromadzone i udostępniane na specjalnej platformie informatycznej, którą uruchamia Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej. Na portalu tym powstanie także baza gromadząca zbiory danych i narzędzia pomagające w badaniach nad koronawirusem. Inicjatywę tę koordynuje oddział EMBL w Hinxton w Wielkiej Brytanii.

Węzły krajowe, tworzone w zainteresowanych państwach członkowskich EMBL będą współpracować z głównym portalem Covid-19 Portal. W ramach tej inicjatywy przewidziana jest też współpraca z istniejącymi już innymi sieciami i bazami danych, w tym z bazą danych prowadzoną przez Światową Organizację Zdrowia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył pełnienie roli węzła krajowego Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, w ramach którego funkcjonuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

PCSS będzie zbierało dane w porozumieniu z zainteresowanymi krajowymi jednostkami działającymi w obszarze badań naukowych i zdrowia. Celem tej współpracy jest lepsze zrozumieniu biologii, epidemiologii, transmisji i ewolucji SARS-CoV-2 oraz znalezienie efektywnych sposobów spowolnienia epidemii.

Użyte w artykule zdjęcia: Science in HD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz