Aglomeracja

W Owińskach będzie pięknie jak w Rogalinie!

Owińska - Ośrodek dla niewidomych  Foto: materiały Powiatu Poznańskiego

Po Zamku w Kórniku i Pałacu w Rogalinie, Ośrodek dla niewidomych w Owińskach może być najpiękniejszym miejscem w Powiecie Poznańskim. Blisko 8,8 milionów złotych unijnej dotacji pozwoli na rewaloryzację wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego.

W wyniku realizacji projektu, mającego międzynarodowy zasięg, do zwiedzania zostaną udostępnione pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 1900 mkw. Na korytarzach i na klatkach schodowych zamontowane będą m.in. trójwymiarowe naklejki posadzkowe ułatwiające dotykową orientację w przestrzeni, co pozwoli na swobodne korzystanie z obiektu osobom z niepełnosprawnościami. Realizację projektu zaplanowano na rok 2018. Łączna wartość prac wyniesie blisko 12 milionów złotych.

Po Zamku w Kórniku i Pałacu w Rogalinie, Ośrodek w Owińskach będzie najpiękniejszym miejscem w naszym powiecie. Łącznie w teren Ośrodka i dawnego klasztoru zainwestujemy 25 mln zł. Warto pamiętać, że jest to budynek pocysterski i nie był budowany dla niewidomych. Projekt, który został bardzo wysoko oceniony, obejmuje prace konserwatorskie oraz remontowe, a także poprawę standardu obiektu – wyjaśnia starosta Jan Grabkowski.

Z uwagi na profil działalności placówki i unikalną lokalizację w zespole obiektów dawnego kompleksu klasztornego Cystersów, a także dzięki współpracy z zagranicznymi organizacjami zajmującymi się tematyką Szlaku Cysterskiego, całe zadanie ma zasięg międzynarodowy

Co więc zostanie wykonane? Zakres prac obejmuje m.in. remont na krużgankach, dużego refektarza (jadalnia), małego refektarza (jadalnia dla najmłodszych), kapitularza (czytelni), biblioteki czy kaplicy (auli) oraz piwnic klatek schodowych oraz XIX-wiecznej stolarki drzwiowej.

Pomieszczenia objęte projektem zostaną udostępnione dla zwiedzających, w tym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, osób niewidomych i niedowidzących. A wszystko dzięki likwidacji progów w obiekcie oraz zamontowaniu trzech transporterów schodowych. W korytarzach oraz na klatkach schodowych znajdą się dodatkowe oznaczenia dla niepełnosprawnych w formie trójwymiarowych naklejek posadzkowych ułatwiających dotykową orientację w przestrzeni – wyjaśnia Jan Grabkowski.

W ramach projektu planowane jest również opracowanie i dystrybucja dwujęzycznego folderu promocyjnego, w którym prezentowane będą m.in. realizacja całej inwestycji oraz historia zabytkowego kompleksu cysterskiego wraz z oznaczeniem miejsca realizacji przedsięwzięcia na mapie Szlaku Cysterskiego.

Użyte w artykule zdjęcia: Powiat Poznański / materiały informacyjne, materiały Powiatu Poznańskiego

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz