Aglomeracja

Volkswagen zachęca do nauki w klasach patronackich

Klasy patronackie VW  Foto: VW Poznan L.Zech

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do 10 lipca. Absolwentów szkół podstawowych do swoich klas patronackich w szkołach branżowych zaprasza Volkswagen Poznań.

Do wyboru są 4 różne kierunki kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu oraz w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Nowe czasy wymagają nowych, unikatowych kompetencji i dlatego oferta edukacyjna oraz program nauczania są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku i nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym – wyjaśnia Jolanta Musielak z Volkswagena Poznań.

Volkswagen Poznań patronuje czterem klasom, w których uczniowie zdobywają teorię i łączą ją z praktyką zawodową w zakładach spółki. Nauka trwa 3 lata i wieńczy ją polski egzamin zawodowy wg. procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

Klasy patronackie VW Foto: mat. prasowe

Można także dodatkowo przystąpić do egzaminu niemieckiego przed Polsko- Niemiecką Izbą Przemysłowo–Handlową AHK, uprawniający do wykonywania zawodu w wielu państwach Unii Europejskiej. Uczniowie mogą również skorzystać z rozszerzonej nauki języka niemieckiego.

W swarzędzkiej szkole branżowej Zespołu Szkół Nr 1 kształcenie odbywa się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, automatyk oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych. W Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni natomiast uczniowie kształceni będą w zawodzie mechanik precyzyjny.

Dotychczas absolwentami klas objętych patronatem Volkswagena Poznań został 525 uczniów, z których 461 spełniło kryteria i zostało zatrudnionych w przedsiębiorstwie po ukończeniu szkoły.

Coraz większą rolę na rynku pracy odgrywają wiedza i umiejętności z zakresu IT, automatyki czy robotyki, dlatego dbamy o to by uczniowie podczas realizowanych w Volkswagen Poznań praktyk mieli dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej – dodaje Jolanta Musielak.

Klasy patronackie VW Foto: mat. prasowe
Użyte w artykule zdjęcia: VW Poznan L.Zech

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz