BizNews

Volkswagen Poznań z tytułem „Made in Poland”

Volkswagen Poznań  Foto:

Podczas organizowanego w tym roku już po raz drugi Kongresu „Made in Poland” w Berlinie, którego Volkswagen Poznań jest partnerem, firma otrzymała nagrodę „Made in Poland”, tym razem jednak nie za działania eksportowe, czy produkcyjne, a za przyłożenie szczególnej wagi do kształcenia swych przyszłych pracowników w szkołach branżowych oraz na uczelni wyższej, w systemie dualnym zakładającym szkolenie uczniów i studentów zarówno w szkole, jak i bezpośrednio w fabrykach Volkswagen Poznań.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasz system kształcenia dualnego na poziomie zawodowym realizowany we współpracy z dwoma szkołami branżowymi oraz na poziomie akademickim realizowany we współpracy z Politechniką Poznańską, został doceniony przez Radę Kongresową i wyróżniony nagrodą „Made in Poland” – mówi Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji i dodaje „Jest to z pewnością kierunek naszego dalszego rozwoju i inwestycji, a wdrożony przez nas model kształcenia przynosi już dzisiaj zakładane efekty. Blisko pół tysiąca absolwentów klas patronackich znalazło już zatrudnienie w naszych zakładach.

Volkswagen Poznań od 16 lat rozwija szkolnictwo branżowe, współpracując blisko z Zespołem Szkół Nr 1 w Swarzędzu oraz Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni, w których młodzież może pozyskać odpowiednie kwalifikacje w takich zawodach jak: mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz automatyk. Proces edukacyjny w klasach patronackich Volkswagen Poznań rozłożony jest na trzy lata. Na zakończenie uczniowie przechodzą polski egzamin zawodowy wg. procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chętni mają również możliwość zdawania dodatkowego egzaminu przed Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową AHK, uprawniającego do wykonywania zawodu w wielu państwach Unii Europejskiej. Uczniowie mają także szansę podnoszenia swoich kwalifikacji językowych dzięki nauce języka niemieckiego w trybie rozszerzonym oraz uczestniczenia w wymianach zagranicznych.

Równolegle Volkswagen Poznań współpracuje także strategicznie z Politechniką Poznańską. W ramach studiów dualnych studenci mogą zdobyć tytuł inżyniera automatyki i robotyki, odbywać praktyki w zakładach Volkswagen Poznań, a także potwierdzić swoje umiejętności egzaminem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Kongres Made in Poland ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu. W ramach odbywającego się w Berlinie Kongresu poruszane są takie zagadnienia, jak kondycja gospodarcza producentów, wpływ programów rządowych na rozwój rodzimej gospodarki, rola firm rodzinnych, pozycja polskich producentów na arenie międzynarodowej czy strategia zarządzania w dobie kryzysu.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz