POZnań

Ustawa dla ciszy

Świąteczny Stary Rynek  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Już niedługo nocą w Poznaniu powinno być ciszej. Wszystko za sprawą uchwały, której projekt przygotował prezydent Poznania. Ma ona, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, ograniczyć czas funkcjonowania instalacji i urządzeń nagłaśniających na terenie miasta. Do końca września opinię na temat projektu uchwały będą mogli wyrazić mieszkańcy miasta. Radni będą dyskutować nad nim najprawdopodobniej 18 października.

Hałas, którego źródłem są urządzenia nagłaśniające, to jedna z największych niedogodności, z jakimi muszą się mierzyć nocą mieszkańcy miasta. Częste zakłócanie ciszy nocnej znacznie obniża ich komfort życia. O skali zjawiska świadczą dane z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W całym ubiegłym roku, w sprawach dotyczących zakłócania spokoju i porządku publicznego – w tym zakłócania spokoju nocnego – policjanci interweniowali blisko 4000 razy. W tym roku, do końca sierpnia, liczba takich interwencji była już wyższa.

Mieszkańcy miasta dzwonią do nas i chcą, abyśmy coś z tym problemem zrobili. Do tej pory zgłaszający zakłócanie spokoju musiał liczyć się z tym, że będzie musiał być w tej sprawie świadkiem, a nie jest to komfortowa sytuacja. Sięgnięcie po przepisy Prawa ochrony środowiska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, również radnych miasta (kwestię tę podnosił m.in. radny Michał Grześ), i daje policji oraz straży miejskiej skuteczny oręż w walce z takimi przypadkami. Organy tych służb nie będą potrzebowały już świadków, by nałożyć mandaty karne na osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów – tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Projekt uchwały przewiduje ograniczenie czasu funkcjonowania urządzeń nagłaśniających od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę od godz. 22:00 do godz. 6:00 następnego dnia, a w piątki, soboty i dni świąteczne od godz. 24:00 do godz. 6:00 następnego dnia, z wyjątkiem dni 31 grudnia i 1 stycznia. W przypadku, gdy po dniu świątecznym następuje dzień powszedni, ograniczenie obowiązuje od godziny 22:00 do godz. 6:00 następnego dnia.

Zróżnicowanie dni oraz godzin ograniczających funkcjonowanie instalacji i urządzeń emitujących hałas uwzględnia kształtowanie właściwych relacji pomiędzy różnymi podmiotami społecznymi, funkcjonującymi w obszarze miasta – zarówno przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, gośćmi spędzającymi czas wolny, jak i mieszkańcami – wyjaśnia Hieronim Węclewski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Przedstawiciele miasta zapewniają jednocześnie, że zadaniem uchwały nie jest ograniczanie działalności podmiotów, funkcjonujących w obszarze miejskim z zachowaniem zasad poprawności i uczciwości w relacjach między różnymi uczestnikami życia społecznego.

Nie chcemy wylewać dziecka z kąpielą. Chcemy, by Poznań był miastem tętniącym życiem. Nawet do białego rana. Zwracamy jednak uwagę na to, by każda głośna impreza była organizowana za zgodą właściciela czy wspólnoty mieszkaniowej, w starannie wytłumionych lokalach, z których dźwięk nie wydostaje się na zewnątrz – przekonuje Mariusz Wiśniewski.

Uchwała nie będzie również ograniczała wykorzystywania nagłośnienia przy imprezach organizowanych i współorganizowanych przez jednostki administracji publicznej, a także objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Tego typu imprezy mają charakter okazjonalny, a ich organizacja często odbywa się w miejscach, w których uciążliwość dla środowiska – a więc również życia mieszkańców – jest ograniczona – argumentuje Hieronim Węclewski i dodaje, że ustawowemu wyłączeniu z uchwały podlegają również uroczystości związane z kultem religijnym.

Zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Poznania na sesji, która odbędzie się 18 października. Projekt otrzymały również Jednostki Pomocnicze Miasta Poznania. Uwagi do niego można przesyłać do 30 września na adres: wzkib@um.poznan.pl.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz