Aglomeracja K U L T U R A

Unikatowe grafiki w CK Zamek: Od Rembrandta do Matejki

rembrmat_03346 (Medium)  Foto:

Od dziś w Zamku oglądać można wystawę “Od Rembrandta do Matejki. Dawne grafiki i rysunki z kolekcji Muzeum im. ks. Jarzębowskiego w Licheniu Starym”. Prezentowane na wystawie grafiki i rysunki pochodzą ze zbioru, który liczy około 1000 dzieł. Kolekcja ta prawie w całości zgromadzona została przez ks. Józefa Jarzębowskiego w latach 1925-1964.
Tytuł wystawy „Od Rembrandta do Matejki” w sposób emblematyczny odnosi się do zespołu rycin licheńskiego Muzeum. Sztuka graficzna Rembrandta z jednej strony stanowi wyznacznik walorów artystycznych gromadzonych dzieł.

Zebrane prace rytowników niderlandzkich, niemieckich, włoskich i francuskich prezentują bogaty przegląd różnych środowisk twórczych, warsztatów, stylów oraz technik graficznych od końca XV wieku do współczesności. Z drugiej strony nazwisko Jana Matejki odnosi się do poloników licznie zgromadzonych w kolekcji.

Kurator Wojciech Luchowski  zachęca do obejrzenia ponad 100 prac autorstwa m.in.: Stefano Della Belli, Federico Barocciego, Giovanniego Vitalby, Giovanniego Battisty Piranesiego, Lucasa i Wolfganga Kilianów, Daniela Chodowieckiego, Rembrandta, Jana Piotra Norblina, Michała Płońskiego, Józefa Brandta, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego i Mariana Krotochwila. Będzie to pierwszy tak duży pokaz tego wyjątkowego i mało znanego zbioru, który wraz z kilkoma tysiącami cennych poloników powrócił do kraju w 2007 roku.

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym otwarte w lipcu 2010 roku jest kontynuatorem utworzonego w 1925 roku Muzeum przy Gimnazjum Zgromadzenia Księży Marianów na Bielanach w Warszawie, przeniesionego po II wojnie światowej do Fawley Court w Wielkiej Brytanii, gdzie działało od 1953 do 2006 roku. Zbiór grafik i rysunków wchodzi w skład liczącej kilka tysięcy eksponatów kolekcji.

Wystawę można oglądać do 10 kwietnia w salach 102, 103, 104 CK ZAMEK. Bilety: 6, 8 zł; grupowy: 5 zł

Foto: Maciej Kaczyński, CK Zamek

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz