Aglomeracja

Uczniowie sprawdzą czystość powietrza!

Smog Most Rocha  Foto: Tomasz Dworek

Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach w Poznaniu i aglomeracji. Zainstalowane zostaną specjalne czujniki, komputery oraz monitory pokazujące wyniki pomiarów. Ważnym elementem działań będzie także kampania edukacyjno-informacyjna.

Pierwsze systemy pomiarowe będą gotowe w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy z spółką Inea, która wygrała miejski przetarg.  Montaż wszystkich zestawów powinien się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map.

W ramach projektu, przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności. Prowadzący zajęcia, organizowane w okresie grzewczym, przedstawią temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w gminach metropolii. Dodatkowym wsparciem będą materiały edukacyjne – spot radiowy i telewizyjny oraz dedykowane ulotki i plakaty.

Czyste powietrze to priorytet dla nas wszystkich. Oprócz konkretnych działań – musimy edukować. Rozpoczynamy współpracę ze szkołami – mówi Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak W placówkach oświatowych realizowany będzie specjalny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Liczymy, że lokalne stacje pomiarowe będą dla nich czynnikiem mobilizującym do zmiany przyzwyczajeń i większej troski o środowisko w codziennym życiu.

Projekt potrwa trzy lata. Kosztować będzie 1 268 179,20 zł brutto.

Środki, które Stowarzyszenie Metropolia Poznań przeznacza na realizację tego projektu są znaczne, ale skala problemu jest też ogromna. Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem realizacji tego działania jest uświadomienie mieszkańcom skali problemu. Za stan czystości powietrza odpowiedzialni w dużej części jesteśmy my sami – mówi Starosta Poznański Jan Grabkowski

Wielkości mierzone przez system zostaną uśrednione w określonych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi oraz Ethernet dane transmitowane będą w sieciach poszczególnych szkół. Serwer zbierze dane i opracuje statystyki. Podstawową, prezentowaną także w Internecie, informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach.

Użyte w artykule zdjęcia: UMP, Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz