BizNews

Tydzień Ochrony Środowiska w Volkswagen Poznań

Tydzień Ochrony Środowiska w Volkswagen Poznań  Foto: mat. prasowe

W ramach akcji goTOzero w VW Poznań zaplanowano różne akcje proekologiczne, w tym nasadzenia roślin, pielęgnację lasu, czy specjalny webinar poświęcony ekologicznej jeździe samochodem. Wszystkie działania mają przełożyć się na wymianę informacji i promowanie współpracy na rzecz środowiska naturalnego wśród pracowników.

Kierunek naszych działań wyznacza strategia środowiskowa Koncernu Volkswagen, która za najważniejsze wyzwanie z jakim się zmaga dzisiejszy świat uznaje zmiany klimatu – mówi Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań – cały czas pracujemy w kierunku osiągnięcia naszych ambitnych celów środowiskowych.

Głównymi tematami całej akcji są dekarbonizacja, zielona energia, ochrona środowiska, bioróżnorodność, woda, odpady i gospodarka obiegowa. Cała grupa tego producenta samochodów chce stać się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Wydarzenia zaznajamiające pracowników z założeniami strategii zaplanowano aż do października.

Na Tydzień Ochrony Środowiska zaplanowano m.in. akcję ukwiecania terenu Odlewni, w ramach której na jej terenie pojawi się kwietny skwer, donice z kwiatami oraz zrealizowany zostanie projekt zielonej ściany. Donice wykonane zostały w ramach projektu Drugie Życie Odpadów przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni z drewna odpadowego wykorzystywanego w fabrykach Volkswagen Poznań.

Nasz Tydzień Środowiskowy to wiele ciekawych inicjatyw, w które naprawdę warto się zaangażować – dla siebie, dla Volkswagen Poznań, dla naszej planety! – dodaje Dietmar Mnich.

Na zakończenie tygodnia przewidziano dodatkowe akcje z udziałem dużej części pracowników VWP. Będzie to pielęgnacja lasu sąsiadującego z poznańską fabryką czy nasadzenie młodych roślin w zakładzie we Wrześni.

Użyte w artykule zdjęcia: mat. prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz