BizNews

Torpol z rosnącymi przychodami

Torpol z zyskiem i norweskimi kontraktami  Foto: Torpol

Poznańska firma Torpol może być zadowolona z pierwszych trzech miesięcy tego roku. W opublikowanych wstępnych wynikach finansowych większość wskaźników wskazuje na wzrost i umacnianie pozycji firmy specjalizującej się w budowaniu i remontowaniu infrastruktury kolejowej.

Spółka w pierwszych trzech miesiącach tego roku odnotowała prawie 250.000.000 złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 5,7% rok do roku), 17.600.000 zł zysku ze sprzedaży brutto (wzrost o 35,4% rdr) i 7.120.000 zł zysku netto (wzrost o 82,6% rdr).

Mamy bardzo dobry początek roku mimo trudnych i wymagających warunków rynkowych, wzrost marży brutto do około 7% i marży netto do 2,9% to efekt przede wszystkim wysokiego udziału kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością od średnioważonej marży ze sprzedaży portfela zamówień – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes Torpol – sytuacja płynnościowa i finansowa Torpolu jest nadal bardzo dobra, co pozwala nam ubiegać się o kolejne zamówienia, również podstawowe materiały do obsługi realizowanych zleceń są w pełni zabezpieczone.

Portfel zleceń wynosi obecnie około 2,72 mld zł netto, a Zarząd podtrzymuje, pod warunkiem nie pojawienia się istotnych zakłóceń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii, długoterminowo utrzymanie marży brutto ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 5%.

Spółka monitoruje cały czas ryzyko wpływu koronawirusa na działalność całej grupy. Prezes spółko podkreśla, że dzięki podjętym działaniom pomimo trwającej pandemii cały czas prace prowadzone są w miarę normalnie i na wszystkich obsługiwanych budowach prace są realizowane. Władze spółki wprowadziły restrykcyjne środki zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

W każdym możliwym przypadku zdecydowaliśmy się na możliwość pracy zdalnej lub rotacyjnej, wszystkie budowy oprócz środków do dezynfekcji wyposażyliśmy w bezdotykowe termometry, aby doraźnie i profilaktycznie lub gdy ktoś poczuje się gorzej, była możliwość zbadania temperatury – dodaje Grzegorz Grabowski.

Użyte w artykule zdjęcia: guid='http://www.lepszypoznan.pl/wp-content/uploads/2015/05/' OR guid='http://www.lepszypoznan.pl/wp-content/uploads/2015/05/' OR guid='http://www.lepszypoznan.pl/wp-content/uploads/2015/05/'

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz