BizNews

Torpol z nowym kontraktem

Torpol z milionowym kontraktem  Foto: Torpol

Ponad 44.000.000,00 złotych warta jest inwestycja, na której wykonanie przetarg wygrała poznańska spółka Torpol.

Właśnie została podpisana umowa na trzeci etap modernizacji sortowni grubej koksu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. Dotyczy ona wykonania prac budowlano – montażowych w systemie pod klucz.

Pozyskanie i realizacja projektu modernizacji sortowni koksu dla WZK Victoria jest kolejnym krokiem ku stopniowej dywersyfikacji działalności naszej Spółki – skomentował Grzegorz Grabowski, prezes firmy Torpol.

Podczas modernizacji sortowni zostanie wykonany demontaż istniejących, wyeksploatowanych urządzeń oraz wyburzenie istniejącej hali, na miejscu której wybudowany zostanie nowy obiekt wyposażony w nowoczesne przesiewacze i taśmociągi oraz zespół urządzeń elektroautomatyki i fotooptyki.

W budynku zabudowana zostanie również instalacja odpylania podajników, przesiewaczy i przesypów, a dla potrzeb służb remontowych powstanie nowa suwnica o udźwigu 8 Mg z dwoma wciągnikami elektrycznymi. Odpowiednie oświetlenie obiektu pozwoli na łatwą i bezpieczną komunikację oraz obsługę urządzeń. W ramach modernizacji sortowni przebudowane zostanie również istniejące torowisko służące do transportu koksu.

Odpowiedzialny za realizację inwestycji Pion Budownictwa Ogólnego posiada odpowiednie doświadczenie i kompetencje w prowadzeniu wielobranżowych projektów budownictwa kubaturowego, których przykładem jest chociażby zaprojektowanie oraz wybudowanie intermodalnego dworca Łódź Fabryczna – podkreśla Grzegorz Grabowski.

Projekt o wartości 44.270.000,00 zł netto realizowany będzie w oparciu o technologie BIM (ang. Building Information Modeling), czyli modelowania informacji o budynku, która umożliwia m.in. ciągły i stały dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramie oraz znacząco ułatwia pracę wszystkim jego uczestnikom.

Roboty budowlane prowadzone będą przy zachowaniu ciągłości produkcji w Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych. Prace mają się zakończyć wiosną 2023 roku.

Użyte w artykule zdjęcia: Torpol

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz