To idzie młodość! W Luboniu.

przewod 1  Foto:

przewod 1Joanna Humerczyk – 18 letnia uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. Kandydatka otrzymała największą liczbę  ważnie oddanych głosów i tym samym przez najbliższe 3 lata będzie kierować pracami Rady. Niezbędnym warunkiem objęcia mandatu radnego i ukonstytuowania się Młodzieżowej Rady Miasta jest złożenie przez jej członków ślubowania, które odbyło się 7 stycznia bieżącego roku na pierwszym posiedzeniu Rady. Podczas Sesji Inauguracyjnej spośród piętnastu członków nowej Rady wyłoniono przewodniczącego – Joannę Humerczyk, wiceprzewodniczących – Patryka Dura, Kajetana Kaczmarka, oraz sekretarza Rady, którym został Miłosz Korcz. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Piotr Fiberek, Magdalena Jendras, Milena Stasik, Monika Szwedziak. Do czasu wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta obrady prowadził przewodniczący  Rady Miasta Luboń Ryszard Olszewski.

– W wielu inicjatywach podejmowanych przez miasto, zarówno ja, jak i moi zastępcy  staraliśmy się uwzględniać zdanie młodzieży. Podczas budowania koncepcji pierwszego skateparku,  pomysły konsultowaliśmy z młodymi mieszkańcami miasta. Cieszę się, że inicjatywa sprzed 5 lat podjęta przez radną powiatową Irenę Skrzypczak oraz ówczesnych lubońskich radnych, Rafała Marka i Adama Dworaczyka doczekała się realizacji – powiedział Dariusz Szmyt, Burmistrz Miasta Luboń.

Agnieszka Begier


Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz