Tag - Małgorzata Wasilewska

Sport

Weekendowy Turniej Go

Go to jedna z najstarszych gier planszowych na świecie, która rozwija u zawodnika umiejętności przewidywania i planowania oraz wzmacnia podejście strategiczne...

Kalendarium