Tag - fredro

K U L T U R A

Czytamy Fredrę

W Poznaniu akcja Narodowe Czytanie jest pretekstem do szeregu działań propagujących czytelnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Aleksandra Fredry...

Kalendarium