Aglomeracja

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM z Ukrainy

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM z Ukrainy  Foto: Dominik Tryba / materiały prasowe Kulczyk Foundation

50 studentów pochodzących z Ukrainy odebrało jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tysięcy złotych w ramach Programu Stypendialnego im. dr. Jana Kulczyka. Stypendia są przyznawane za dobre wyniki w nauce. Uwzględniana jest też trudna sytuacja materialna.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM pochodzących z Ukrainy przyznawane są od 2014 roku w ramach Programu Stypendialnego Kulczyk Foundation. Ich pomysłodawcą i inicjatorem był dr Jan Kulczyk.

Te stypendia to kontynuacja dzieła mojego taty, który doskonale wiedział, jak wielkie znaczenia dla budowy trwałych relacji między narodami ma edukacja – podkreśla Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation. – Gratuluję wszystkim wyróżnionym i dziękuję studentom z Ukrainy za zaangażowanie w naukę oraz życzę im spełnienia marzeń – dodaje.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka mają długą tradycję. Nasi najlepsi studenci i doktoranci otrzymują je już od 20 lat, natomiast po raz piąty z inicjatywy dr. Jana Kulczyka, przyznajemy je studentom z Ukrainy, którzy przybywają do nas coraz liczniej. Bardzo się z tego cieszymy, że dzięki stypendiom możemy zaznaczyć ich obecność – wyjaśniła podczas uroczystości wręczenia stypendiów w Auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prorektor ds. kształcenia i przewodnicząca Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.

Bardzo się cieszę, że przyznanie tych szczególnych stypendiów odbywa się w tak wyjątkowym dla nas momencie, bo właśnie przypada kulminacja uroczystości związanych ze 100-leciem Uniwersytetu. Dzięki temu możemy pokazać, że nasza uczelnia jest otwarta dla wszystkich studentów z Europy, a Ukraina jest jej ważną częścią – powiedział rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Andrzej Lesicki.

W uroczystości przyznania stypendiów wziął udział Witold Horowski, konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu.

Dziękuję władzom Kulczyk Foundation, że od tak dawna wspierają stypendiami studentów z Ukrainy i to na tak wielką skalę. To projekt bez precedensu i godzien największego szacunku – powiedział Witold Horowski. – Nie ma dzisiaj lepszej inwestycji niż pomoc w kształceniu młodzieży z Ukrainy. Z pewnością przyniesie ona długookresowe korzyści dla Polski – dodał konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM. Stypendia przyznawane są od 1999 roku, w którym uczelnia otrzymała od Grażyny i Jana Kulczyków pierwszą darowiznę z przeznaczeniem na utworzenie funduszu stypendialnego. Wyróżnienia wręczane są każdego roku czterem studentom i czterem doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz uczelni. Kapituła bierze też pod uwagę sytuację materialną kandydatów. W latach 1999-2017 wypłacono 88 stypendiów dla studentów oraz 76 dla doktorantów o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł. Dodatkowo, z inicjatywy Dominiki Kulczyk program stypendialny im. dr. Jana Kulczyka został wzbogacony o możliwość odbycia przez laureatów stażu w jednej ze spółek grupy kapitałowej Kulczyk Investment i Kulczyk Holding.

W ramach programu stypendialnego od 2014 roku przyznawane są Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy, dzięki którym każdego roku 50 studentów poznańskiej uczelni pochodzących z Ukrainy otrzymuje jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tysięcy złotych. Ze stypendiów skorzystało już 250 ukraińskich studentów poznańskiej uczelni.

Użyte w artykule zdjęcia: Dominik Tryba / materiały prasowe Kulczyk Foundation

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz