Aglomeracja

Studenckie staże w UMP

Urząd Miasta Poznania  Foto: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na wiosenną edycję Programu Staży Studenckich. Nabór potrwa do końca stycznia.

Zgłoszenia studentów przyjmowane są on-line. By móc ubiegać się o staż, trzeba być studentem III, IV lub V roku na uczelni państwowej lub prywatnej. Przyjmowani są zarówno studiujący w trybie dziennym jak i zaocznym, wieczorowym czy eksternistycznym. Kierunek studiów kandydata musi odpowiadać oczekiwaniom danego wydziału czy biura. Zachęcamy do kandydowania także studentów niepełnosprawnych.

Edycja wiosenna potrwa od marca 2016 roku do końca czerwca 2016 roku.Na studentów czekają 83 wolne miejsca w 28 wydziałach i biurach, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń, 5 miejsc w Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, 1 miejsce w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz 2 miejsca w Spółce Targowiska.

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz kandydata, który od 15 stycznia jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże i praktyki – rekrutacja on-line).

Wykaz wydziałów i biur objętych programem staży studenckich znajduje się w załączniku. Tam też dla każdego z nich określone są oczekiwania w zakresie wymaganego kierunków studiów.

Stażyści będą pracować na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 18 godzin tygodniowo a za wykonaną pracę otrzymają wynagrodzenie. Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

W ramach poprzednich 46 edycji staży wpłynęło ponad 32000 zgłoszeń. Łącznie staż w urzędzie odbyło blisko 3300 studentów, z czego ponad 400 zostało zatrudnionych na stałe.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz