Jeżyce Kiekrz

Straż Miejska sprawdza segregacje śmieci. I wystawia mandaty!

Kontrole Straży Miejskiej w Kiekrzu  Foto: SM

Straż Miejska sprawdza gospodarowanie śmieciami i komunalnymi odpadami. Podczas kontroli w Kiekrzu okazało się, że na 10 pierwszych, sprawdzonych nieruchomości, w 3 przypadkach kontrolowani nie posiadali aktualnych rachunków, a w jednym fekalia trafiały na sąsiednią działkę.

Kontrole Straży Miejskiej w KiekrzuFunkcjonariusze miejskiego Eko Patrolu sprawdzają, czy poszczególne nieruchomości wyposażone są w odpowiednią ilość pojemników na odpady zmieszane oraz czy właściciele posiadają rachunki za wywóz odpadów ciekłych.

Dodatkowo strażnicy zwracają uwagę na widoczność numerów porządkowych budynków, czystość wokół nieruchomości oraz przestrzeganie obowiązków przy trzymaniu zwierząt.

Na 10 pierwszych sprawdzonych nieruchomości przy ulicach Willowej i Turystycznej aż w 3 przypadkach mieszkańcy nie posiadali rachunków za opróżnienie szamba, a w jednym przypadku strażnicy ujawnili zbiornik przelewowy połączony z innym, na sąsiedniej niezamieszkałej działce. Wszystkie te osoby, za brak rachunku, zostały ukarane – informuje Przemysław Piwecki, rzecznik Straży.

Strażnicy, oprócz kontroli dotyczących nieczystości stałych i ciekłych sprawdzali, czy w widocznym miejscu widnieje numer porządkowy nieruchomości oraz tabliczka, że na posesji znajduje się pies. Mimo, że do kolejnego sezonu grzewczego jest jeszcze kilka miesięcy strażnicy informowali mieszkańców o zakazie spalania odpadów na działkach i w przydomowych piecach.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz