Dopiewo

Sprawdzają, czy nie “oszczędzamy” na śmieciach

Pojemniki na śmieci  Foto: GOAP

Straż Gminna będzie kontrolować mieszkańców Dopiewa, czy zgodnie z prawdą zadeklarowali wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontrola dotyczy przed wszystkim liczby osób zgłoszonych w deklaracji ze stanem rzeczywiście zamieszkujących osób w danej nieruchomości – informuje dopiewski Urząd Gminy.

Urzędnicy przypominają, że w przypadku zmiany danych, które wpływają na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalży zgłosić nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Nowa opłata naliczana jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel, użytkownik bądź administrator nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku złożenia wspomnianej deklaracji podlega karze grzywny – podkreślają urzędnicy.

Deklarację należy składać Zarządowi Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt lub za pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo.

Użyte w artykule zdjęcia: GOAP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz